Pytania otagowane jako csv

Wartości oddzielone przecinkami lub wartości oddzielone znakami (CSV) to standardowy format „płaskiej bazy danych plików” do przechowywania danych tabelarycznych w postaci zwykłego tekstu, składający się z opcjonalnego wiersza nagłówka, który zawiera listę pól tabeli rozdzielonych przecinkami lub tabulatorami lub innym separatorem, po którym następuje jeden lub więcej wierszy (oddzielonych znakiem nowego wiersza) reprezentujących rekordy tabeli jako rozdzielane listy wartości. W polach (w cudzysłowie) mogą pojawiać się znaki nowej linii i separatory.


30
Jak wyprowadzić wyniki zapytania MySQL w formacie CSV?
Czy istnieje prosty sposób na uruchomienie zapytania MySQL z wiersza poleceń systemu Linux i wyświetlenie wyników w formacie CSV ? Oto co teraz robię: mysql -u uid -ppwd -D dbname << EOQ | sed -e 's/ /,/g' | tee list.csv select id, concat("\"",name,"\"") as name from students EOQ Robi się …
1183 mysql  csv  quotes 


7
Zapisywanie pand DataFrame do pliku CSV
Mam ramkę danych w pandach, którą chciałbym zapisać do pliku CSV. Robię to za pomocą: df.to_csv('out.csv') I pojawia się błąd: UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\u03b1' in position 20: ordinal not in range(128) Czy jest jakiś sposób na łatwe obejście tego problemu (tzn. W ramce danych mam znaki Unicode)? …
713 python  csv  pandas  dataframe 

30
Excel do CSV z kodowaniem UTF8 [zamknięte]
Zamknięte. To pytanie nie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi przepełnienia stosu . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było na temat przepełnienia stosu. Zamknięte 4 miesiące temu . Mam plik Excel zawierający hiszpańskie znaki (tyldy itp.), Które muszę przekonwertować na plik CSV, aby użyć go …
607 excel  encoding  csv  utf-8 

8
HTML Input = „plik” Akceptuj typ pliku atrybutu (CSV)
Mam obiekt do przesłania pliku na mojej stronie: <input type="file" ID="fileSelect" /> z następującymi plikami Excel na moim pulpicie: plik1.xlsx plik1.xls plik.csv Chcę przesłać plik TYLKO pokazać .xlsx, .xls, i .csvpliki. Korzystając z acceptatrybutu, zauważyłem, że te typy zawartości zadbały o rozszerzenia .xlsxi .xls... accept= application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (.XLSX) accept= …

27
Postępowanie z przecinkami w pliku CSV
Szukam sugestii, jak obsługiwać plik csv, który jest tworzony, a następnie przesyłany przez naszych klientów, który może mieć przecinek w wartości, na przykład nazwę firmy. Niektóre z pomysłów, na które patrzymy, to: cytowane identyfikatory (wartość „,” wartości ”,„ itd.) Lub użycie | zamiast przecinka. Największym problemem jest to, że musimy …
472 csv 


27
Czy można zmusić program Excel do automatycznego rozpoznawania plików CSV UTF-8?
Tworzę część aplikacji odpowiedzialną za eksport niektórych danych do plików CSV. Aplikacja zawsze używa UTF-8 ze względu na jego wielojęzyczny charakter na wszystkich poziomach. Ale otwarcie takich plików CSV (zawierających np. Znaki diakrytyczne, litery cyrylicy, litery greckie) w programie Excel nie daje oczekiwanych rezultatów pokazujących coś podobnego Г„/Г¤, Г–/Г¶. I …
453 excel  csv  utf-8 

9
Plik CSV napisany w Pythonie ma puste wiersze między każdym wierszem
import csv with open('thefile.csv', 'rb') as f: data = list(csv.reader(f)) import collections counter = collections.defaultdict(int) for row in data: counter[row[10]] += 1 with open('/pythonwork/thefile_subset11.csv', 'w') as outfile: writer = csv.writer(outfile) for row in data: if counter[row[10]] >= 504: writer.writerow(row) Ten kod czyta thefile.csv, wprowadza zmiany i zapisuje wyniki thefile_subset1. Jednak …
446 python  windows  csv 


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.