Pytania otagowane jako postgresql

PostgreSQL to obiektowo-relacyjny system baz danych typu open source.

12
Uruchamianie Utwórz rozszerzenie postgis daje BŁĄD Nie można otworzyć pliku kontrolnego rozszerzenia?
Kilka razy zainstalowałem PostgreSQL 9.x i PostGIS 1.5 / 2.0 i nigdy nie miałem tego problemu. Właśnie uruchomiłem nowy serwer CentOS 6.3 i mam Postgres 9.3 działający zgodnie z oczekiwaniami. Uciekłem yum install postgis2_93 i widzę pliki w /usr/pgsql-9.3/share/contrib/ jednak kiedy biegnę CREATE EXTENSION postgis; Otrzymałem ERROR: could not open …


5
Dlaczego instalacja PostGIS nie tworzy szablonu_postgis?
Poszedłem tą drogą do instalacji PostgreSQL i PostGIS: PostgreSQL przy użyciu samodzielnego KyngChaos , Instalacja PostGIS z KyngChaos również ... pgAdmin3 z narzędzi PostgreSQL Teraz, gdy uruchamiam pgAdmin i próbuję utworzyć nową bazę danych PostGIS, w szablonie nie ma szablonu_postgis. Próbowałem pójść inną drogą, czyli pobrać pakiet PostgreSQL bezpośrednio z …

2
Jak sprawdzić, którą wersję GDAL posiadam i ile?
Zainstalowałem na swoim komputerze następujące oprogramowanie: PosgresSQL 9.3.2.3 PostGIS 2.1.1.1 QGIS 2.0.1 Dufour (ten zainstalowany za pośrednictwem pakietu OSGeo4w) QGIS 1.7.0 Wrocław O ile wiem, wszystkie z nich w jakiś sposób działają, używają lub uzyskują dostęp do biblioteki GDAL. Czy zatem są używane niezależne wersje GDAL, w zależności od tego, …

4
Zapytanie SQL, aby mieć pełną funkcję geojson z PostGIS?
Chciałbym uzyskać funkcję geojson z właściwościami z PostGIS. Znalazłem przykład, że mam kolekcję funkcji, ale nie mogę sprawić, by działała tylko dla funkcji. SELECT row_to_json(fc) FROM ( SELECT 'FeatureCollection' As type, array_to_json(array_agg(f)) As features FROM (SELECT 'Feature' As type , ST_AsGeoJSON(lg.geog)::json As geometry , row_to_json(lp) As properties FROM locations As …

3
Która funkcja do tworzenia POINT w PostGIS?
Kiedy definiujesz punkt w PostGIS, kiedy zdecydujesz się zastosować który z poniższych elementów? ST_SetSRID(ST_MakePoint(lon,lat),4326) ST_SetSRID(ST_Point(long,lat),4326) ST_SetSRID(ST_GeomFromText('POINT(lon lat)',4326) ST_GeomFromEWKT('SRID=4326;POINT(lon lat)') Jeśli jest to zasadniczo różnica w wydajności, która będzie najszybsza?

2
Dodawanie plików kształtów do bazy danych PostGIS
Byłem w stanie stworzyć bazę danych Postgresql, a następnie wykonałem, createlang plpgsql geospecies psql -d geospecies -f postgis.sql psql -d geospecies -f spatial_ref_sys.sql Czy mogę teraz bezpośrednio zaimportować pliki kształtów? Czy to byłoby właściwe polecenie, ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=server_ip user=username dbname=dbname password=password" yourshapefile.shp; Nie jestem pewien, jak ustrukturyzować bazę danych, …

6
Jak mogę zaktualizować ogr2ogr, aby zawierał sterownik PostgreSQL?
Próbuję użyć ogr2ogr, aby przesłać plik shapefile do zdalnej instalacji PostGres. Kiedy uruchomiłem to polecenie: celenius:~ celenius$ ogr2ogr -f PostgreSQL PG:"host=255.34.00.00 user=postgres dbname=mydb password=***" Dropbox/data/roads.shp; Otrzymałem następujący komunikat o błędzie: Unable to find driver `PostgreSQL'. The following drivers are available: -> `ESRI Shapefile' -> `MapInfo File' -> `UK .NTF' ... …

9
Pracujesz z danymi PostGIS w R?
Pracuję z R prawie cały czas, a teraz używam go do eksploracji danych przestrzennych. Mam bazę danych PostGIS z (oczywiście) danymi GIS. Jeśli chcę przeprowadzić statystyczną analizę przestrzenną i mapy działek, to lepszy sposób: eksportuj tabele jako pliki kształtów lub; pracować bezpośrednio w bazie danych?
27 postgis  postgresql  r 

5
Optymalizacja importu osm2pgsql dla danych OSM
Obecnie buduję instancję na EC2, na której można zaimportować całą migawkę Planet.osm danych z całej Ziemi dla niektórych projektów, nad którymi pracujemy. Rozwinąłem dużą instancję Ubuntu x64 i dołączyłem mnóstwo osobnego miejsca do przechowywania na wolumenie EBS dla bazy danych Postgres i zmodyfikowałem go, aby przechowywać tam dane PGSQL. Teraz …


3
Jak utworzyć nową bazę danych „gis” w PostGIS?
Chciałbym utworzyć nową bazę danych w PostGIS, aby móc ładować do niej rzeczy podczas korzystania z bieżącej bazy danych. Według dokumentów Niektóre spakowane dystrybucje PostGIS (w szczególności instalatory Win32 dla PostGIS> = 1.1.5) ładują funkcje PostGIS do bazy danych szablonów o nazwie template_postgis. Jeśli baza danych template_postgis istnieje w instalacji …

2
Mieszanie typów geometrii w jednej tabeli PostGIS
Mam do czynienia z następującym problemem. Muszę przeprowadzić migrację z bazy danych Oracle do PostgreSQL + PostGIS. Obecnie wszystkie geometrie wszystkich typów są przechowywane w jednej tabeli, a każdy rekord zawiera pole „lid”, które wskazuje cechy tej samej warstwy. Jakie są zalety i wady korzystania z takiej metody? Czy należy …Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.