Pytania otagowane jako programming

7
Jak zdobyć linijkę w kolumnie 80?
Jako programista chcę widzieć linijkę w określonej kolumnie (zwykle 80), więc widzę, kiedy przekraczam tę kolumnę, ale także, jak się do niej zbliżam, aby móc wcześniej sformatować kod. Opcje, które do tej pory znalazłem, nie pozwalają osiągnąć tego celu: whitespace-mode, column-enforce-modei column-markerpodświetl poszczególne wiersze tylko wtedy, gdy tekst w wierszu …

3
Śledź elementy „DO ZROBIENIA” podczas pisania kodu
Czy istnieje prosty sposób na utworzenie listy „rzeczy do zrobienia” w locie podczas pisania kodu? Załóżmy na przykład, że piszę funkcję, write-this-nowkiedy zdaję sobie sprawę, że będę również musiał napisać funkcję pomocniczą write-this-later. (defun write-this-now () (unless (write-this-later) ... Zamiast pauzować, aby rozpocząć tworzenie write-this-later, ładuję z wyprzedzeniem, jakby już …
18 programming  todo 

9
Jak edytować elisp bez zgubienia się w nawiasach
Zmieniam kod elisp z linum.el: (custom-set-variables '(linum-format 'dynamic)) (defadvice linum-update-window (around linum-dynamic activate) (let* ((w (length (number-to-string (+ (count-lines (point-min) (point-max)) 1)))) (linum-format (concat " %" (number-to-string w) "d "))) ad-do-it)) Byłem w stanie naprawić błąd, w którym wcięcie występowało osobno, zmieniając (count-lines (point-min) (point-max))na (+ (count-lines (point-min) (point-max)) 1). …

2
Wyświetl początek zakresu, gdy jest poza ekranem
Chciałbym wyświetlić część otwierającą lunety, gdy ta wyjdzie poza ekran. Przykład: namespace a { ... --------------------- <- display frame ... | }* | * when cursor is here display "namespace a" in the minibuffer --------------------- or on screen Może to działać dla wielu języków programowania, ale myślę głównie o C …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.