Pytania otagowane jako bounded-degree

1
Losowe funkcje niskiego stopnia jako prawdziwy wielomian
Czy istnieje (rozsądny) sposób na pobranie próbki losowo jednakowej funkcji boolowskiej której stopień rzeczywistej wielomianu wynosi co najwyżej ?df:{0,1}n→{0,1}f:{0,1}n→{0,1}f:\{0,1\}^n \to \{0,1\}ddd EDYCJA: Nisan i Szegedy wykazali, że funkcja stopnia zależy od co najwyżej współrzędnych , więc możemy założyć, że . Problemy, które widzę, są następujące: 1) Z jednej strony, jeśli …

2
Czy problem zestawu wierzchołków sprzężenia zwrotnego można rozwiązać w czasie wielomianowym dla wykresów ograniczonych do 3 stopni?
Sprzężenie zwrotne Zestaw wierzchołków jest NP-kompletny dla ogólnych wykresów. Wiadomo, że jest NP-kompletny dla wykresów ograniczonych do stopnia 8 ze względu na redukcję z pokrycia wierzchołków. Artykuł w Wikipedii mówi, że jest on rozwiązany w czasie wielozakresowym dla grafów związanych ze stopniem 3 i jest NP-kompletny dla grafów związanych ze …1
Znajdowanie podgrafów o wysokiej szerokości i stałym stopniu
Dano mi wykres z szerokością i dowolnym stopniem, i chciałbym znaleźć podrozdział z (niekoniecznie indukowany podsgraf) taki, że ma stały stopień, a jego szerokość jest tak wysoka, jak to możliwe. Formalnie mój problem jest następujący: po wybraniu stopnia związanego , jaka jest najlepsza funkcja tak że na dowolnym wykresieGGG kkkHHHGGGHHHd∈Nd∈Nd …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.