Pytania otagowane jako barriers3
Konstruktywność w dowodzie naturalnym i złożoność geometryczna
Niedawno Ryan Willams udowodnił, że konstruktywność w naturalnym dowodzie jest nieunikniona, aby uzyskać separację klas złożoności: i . T C 0NEXPNEXP\mathsf{NEXP}TC0TC0\mathsf{TC}^{0} Konstruktywność w naturalnym dowodzie jest warunkiem, że wszystkie dowody kombinatoryczne w złożoności obwodu są spełnione i że możemy zdecydować, czy funkcja docelowa w (lub innej „twardej” klasie złożoności) ma …

4
Dowody, bariery i P vs NP
Powszechnie wiadomo, że każdy dowód rozwiązujący pytanie P vs NP musi pokonać relatywizację , dowody naturalne i bariery algebrizacyjne . Poniższy schemat dzieli „przestrzeń próbną” na różne regiony. Na przykład RNRNRN odpowiada zestawowi dowodów relatywizujących i naturalizujących. GCTGCTGCT (Teoria złożoności geometrycznej) jest oczywiście ściśle poza regionem. Wymień kilka dowodów wraz …

2
W jaki sposób podejście geometryczne Mulmuleya-Sohoniego do wytwarzania dolnych granic unika tworzenia naturalnych dowodów (w sensie Razborowa-Rudicha)?
Dokładne sformułowanie tytułu należy do Ananda Kulkarniego (który zaproponował utworzenie tej strony). To pytanie zostało zadane jako przykładowe, ale jestem niesamowicie ciekawy. Wiem bardzo mało o geometrii algebraicznej, a tak naprawdę posiadam jedynie pobieżne, licencjackie rozumienie przeszkód występujących w pytaniu P / poli kontra NP (brak relatywizacji, brak algebrazowania, prawdopodobnie …

1
Bariery, aby pokazać
Wszyscy wiemy, że pokazanie ma bariery. Wszyscy badaliśmy te bariery, ponieważ uważamy, że P ≠ N P.P≠NPP≠NPP\ne NPP≠NPP≠NPP\ne NP . Załóżmy jednak, że i są mądrzy ludzie, którzy wierzą, że taka możliwość istnieje . Jeśli tak rzeczywiście jest, to sam fakt, że nie widzieliśmy żadnych dobrych algorytmów, wskazuje, że mogą …
15 p-vs-np  barriers 


2
Czy istnieje wytłumaczenie trudności w udowodnieniu kwadratowych dolnych granic dla interesujących problemów NP?
To kontynuacja mojego poprzedniego pytania: Najbardziej znana deterministyczna złożoność czasu dolna granica naturalnego problemu w NP Uważam za zdumiewające, że nie byliśmy w stanie udowodnić żadnego kwadratowego deterministycznego czasu w dolnej granicy jakiegokolwiek interesującego problemu NP, na który ludzie dbają i starają się zaprojektować lepsze algorytmy. Nasza hipoteza o wykładniczym …

4
Czy diagonalizacja oddaje istotę separacji klasowej?
Nie pamiętam, że widziałem separację klas nieopartą na wynikach diagonalizacji i relatywizacji. Diagonalizacja może być nadal używana do oddzielania pozostałych znanych klas, ponieważ argumenty nierelatywizujące mogą być nadal stosowane w konkluzji o diagonalizacji lub w konstrukcji diagonalizowanej maszyny Turinga. Oto kilka powiązanych pytań: Czy istnieją dowody separacji klas nieoparte na …

2
Bariery w oddzielaniu innych klas złożoności
Czy naturalne dowody , relatywizacja i algebriacja wpływają również na separację innych klas złożoności, takich jakL≠NL≠NP≠coNP≠PH≠PSPACEL≠NL≠NP≠coNP≠PH≠PSPACEL\neq NL\neq NP\neq coNP \neq PH\neq PSPACE itp? Na przykład bariera naturalnego dowodu powinna wpływać na każdy dowód NP≠CoNPNP≠CoNPNP\neq CoNP ponieważ się rozdzieli P≠NPP≠NPP\neq NP. Jednak związek międzyNPNPNP i CoNPCoNPCoNP wydaje się nie mieć wiele …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.