Pytania otagowane jako tmux

tmux to „multiplekser terminala”. Pozwala na posiadanie wielu „okien” w jednym oknie terminala.

8
Instalowanie tmux, ale uzyskiwanie „dyld: biblioteka nie została załadowana Odwołanie od: / usr /”
staram się robić brew install tmux instaluje się, ale prawdopodobnie z powodu wcześniejszych nieudanych i nie w pełni usuniętych nie-naparowych prób zainstalowania zarówno go, jak i libevent, gdy próbuję użyć tmux, otrzymuję $ tmux dyld: Library not loaded: /usr/local/lib/libevent-2.0.5.dylib Referenced from: /usr/local/bin/tmux Reason: image not found Trace/BPT trap: 5 Próbowałem …

2
nieznana opcja: tryb-mysz z iterm, tmux
Zresetowałem komputer i teraz tmux narzeka na to, że .tmux.confmam te dyrektywy: setw -g mode-mouse on set -g mouse-select-pane on set -g mouse-resize-pane on set -g mouse-select-window off set -g default-terminal "screen-256color" z tymi błędami: /Users/mdurrant/.tmux.conf:24: unknown option: mode-mouse [0/0] /Users/mdurrant/.tmux.conf:25: unknown option: mouse-select-pane /Users/mdurrant/.tmux.conf:26: unknown option: mouse-resize-pane /Users/mdurrant/.tmux.conf:27: unknown …
30 terminal  mouse  iterm  tmux 

8
Skopiuj do schowka z Tmux w El Capitan
Jestem całkiem zadowolony ze zmian w Terminalu w El Capitan (patrz np. To pytanie ). Nie mogę jednak dowiedzieć się, jak włączyć kopiowanie do schowka systemowego z poziomu Tmux. Na przykład, skoro jestem teraz w stanie poprawnie zaznaczyć tekst w Tmux za pomocą myszy, jak mogę skopiować zaznaczony tekst do …
19 terminal  tmux 

3
W poleceniu iTerm2 Klikanie adresów URL nie działa w sesji tmux
Gdy nie znajduje się w sesji tmux, Command-Clickadresy URL działają bezbłędnie. Jak mogę klikać linki w iTerm2 w sesji tmux? Po naciśnięciu Commandwskaźnika myszy zmienia się w ikonę, ale po kliknięciu adresu URL nic się nie dzieje. Uwaga: Mam w sobie następujące ustawienia .tmux.conf [...] # Enable mouse mode set …
19 terminal  mouse  iterm  tmux 

2
Zmiany w terminalu w El Capitan
Czy ktoś może opisać zmiany wprowadzone w Terminal.app w El Capitan? Właśnie zauważyłem, że zdarzenia myszy zaczęły działać w Tmux, co jest niesamowite! Miałem następujący zestaw tmux.conf: setw -g mode-mouse on set -g mouse-select-pane on set -g mouse-resize-pane on set -g mouse-select-window on co nie działało, ponieważ Terminal wcześniejszy niż …
15 terminal  tmux 

1
Jak ponownie przypisać klucze podzielonego panelu Tmux?
Na moich komputerach z linuksem, dla mojej powłoki terminala mam zmapowane klucze tmux, aby umożliwić mi dzielenie okien, a następnie przełączanie między nowymi oknami. Z tymi mapowaniami lub bez nich nie mogę dowiedzieć się, jak zmienić mapowanie kombinacji klawiszy na moim komputerze Mac, co pozwoliło mi podzielić okno terminala i …

1
Jakie są różnice między typami terminali obsługiwanymi przez iTerm2?
Szukam krótkiego porównania typów terminali obsługiwanych przez iTerm2, głównie po to, aby sprawdzić, jaką konfigurację wybrać, aby zminimalizować problemy. Głównie łączę się z serwerami Linux (Debian / Ubuntu), często używam tmux (skrypty uruchamiane domyślnie na ssh). Używam również Midnight Commander przez większość czasu i wciąż mam wiele problemów związanych z …
7 terminal  iterm  tmux 

2
Nie można uruchomić „wyświetlania powiadomień” przy użyciu osascript w sesji tmux
Jeśli uruchomię bezpośrednio następujące polecenie w Apple Script Editor, display notification "Hello, world" Widzę powiadomienie zgodnie z oczekiwaniami Jeśli jednak spróbuję wywołać go za pomocą wiersza polecenia: osascript -e 'display notification "Hello, world"' Okazuje się, że uruchamiam go w sesji tmux. Jeśli właśnie uruchomiłem polecenie w domyślnej powłoce, działa ono …


0
Skróty Tmux nie działają w aplikacji Terminal
Mam następujące ustawienia skrótów w Tmux: bind-key -r C-Up select-pane -U bind-key -r C-Down select-pane -D bind-key -r C-Left select-pane -L bind-key -r C-Right select-pane -R Zasadniczo oznacza to, że utrzymuję naciśnięty klawisz Ctrl + B i używam strzałki do przechodzenia z jednego panelu do drugiego. Działa dobrze w systemie …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.