Skróty Tmux nie działają w aplikacji Terminal


0

Mam następujące ustawienia skrótów w Tmux:

bind-key -r    C-Up select-pane -U
bind-key -r  C-Down select-pane -D
bind-key -r  C-Left select-pane -L
bind-key -r C-Right select-pane -R

Zasadniczo oznacza to, że utrzymuję naciśnięty klawisz Ctrl + B i używam strzałki do przechodzenia z jednego panelu do drugiego. Działa dobrze w systemie Windows i Linux, ale w jakiś sposób nie działa w aplikacji MacOS Terminal. Jakiś pomysł, co mogę zrobić, aby to działało?

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.