Pytania otagowane jako biology

2
Czy modułowe sieci neuronowe są bardziej wydajne niż duże monolityczne sieci przy dowolnych zadaniach?
Modułowe / Wiele sieci neuronowych (MNN) obraca się wokół szkolenia mniejszych, niezależnych sieci, które mogą się wzajemnie łączyć lub innej wyższej sieci. Zasadniczo organizacja hierarchiczna może pozwolić nam zrozumieć bardziej złożone przestrzenie problemowe i osiągnąć wyższą funkcjonalność, ale wydaje się, że trudno znaleźć przykłady konkretnych badań przeprowadzonych w przeszłości w …

2
Czy neurony biologiczne są również zorganizowane w kolejne warstwy?
Czytam teraz książkę zatytułowaną Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn i TensorFlow, aw rozdziale 10 książki autor pisze: Architektura biologicznych sieci neuronowych (BNN) 4 jest nadal przedmiotem aktywnych badań, ale niektóre części mózgu zostały zmapowane i wydaje się, że neurony są często zorganizowane w kolejne warstwy, jak pokazano na rycinie 10-2. …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.