Pytania otagowane jako artificial-neuron

2
Czy neurony biologiczne są również zorganizowane w kolejne warstwy?
Czytam teraz książkę zatytułowaną Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn i TensorFlow, aw rozdziale 10 książki autor pisze: Architektura biologicznych sieci neuronowych (BNN) 4 jest nadal przedmiotem aktywnych badań, ale niektóre części mózgu zostały zmapowane i wydaje się, że neurony są często zorganizowane w kolejne warstwy, jak pokazano na rycinie 10-2. ...
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.