Pytania otagowane jako mailto

7
Czy plus należy zakodować w mailto: hiperłączach?
Podczas umieszczania adresu e-mail z tagiem adresu (inaczej podadresowaniem) w hiperłączu mailto … <a href="mailto:username+foo@example.com">mail us now!</a> … Czy plus w e-mailu powinien być zakodowany w adresie URL? <a href="mailto:username%2Bfoo@example.com">mail us now!</a> Nie mogę tego rozgryźć, a dokumentacja jest w konflikcie. Nasze testy w prawdziwym świecie przyniosły również mieszane wyniki, …

3
Czy linki mailto: są praktycznie przestarzałe?
Myślałem... Mailto: linki są obsługiwane tylko przez samodzielne klienty e-mail. Obecnie większość użytkowników korzysta z poczty internetowej (takiej jak GMail). Poczta internetowa nie obsługuje linków mailto:. Gdy użytkownik poczty internetowej kliknie link mailto:, otrzyma mylącą wiadomość o braku zainstalowanego klienta poczty e-mail lub otwarcie łącza w kliencie poczty elektronicznej, z …
12 email  webmail  mailto 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.