Pytania otagowane jako sshd

demon Secure Shell (SSH)

2
Jak mogę zrestartować demona SSH na Ubuntu?
Kiedy piszę service sshd restart, pojawia się sshd: unrecognized servicebłąd. Mam w /etc/ssh/pliku sshd_config, którego używam do ustawienia konfiguracji. Mogę również szpachlować w polu Ubuntu (jest zdalny). Kiedy piszę /etc/init.d/sshd restart, dostajęNo such file or directory Poniżej /usr/sbin/znajduje się plik sshd, ale jest on binarny. Czy coś jest nie tak …
104 ubuntu  services  sshd  upstart 

2
Jak działa tcp-keepalive w ssh?
Próbuję napisać skrypt powłoki, który używa połączenia ssh do wykonywania „uderzeń serca”. Chcę zakończyć połączenie po stronie klienta i serwera po pewnym czasie (po zerwaniu połączenia). Co znalazłem do tej pory: TCPKeepAlive tak / nie dla ssh i sshd ClientAliveCountMax dla sshd ClientAliveInterval dla sshd ServerAliveCountMax dla ssh ServerAliveInterval dla …
84 ssh  tcp  sshd  cluster 

5
jaki jest cel ssh-agent?
Przeczytałem oficjalną definicję: ssh-agent to program do przechowywania kluczy prywatnych używanych do uwierzytelniania klucza publicznego (RSA, DSA, ECDSA). Chodzi o to, że ssh-agent jest uruchamiany na początku sesji X lub sesji logowania, a wszystkie inne okna lub programy są uruchamiane jako klienci programu ssh-agent. Dzięki zastosowaniu zmiennych środowiskowych agent może …
70 ssh  openssh  sshd 

5
Gdzie są moje dzienniki sshd?
Nie mogę znaleźć moich dzienników sshd w standardowych miejscach. Co próbowałem: Nie w /var/log/auth.log Nie w /var/log/secure Czy system szukał 'auth.log'i nic nie znalazł Ustawiłem /etc/ssh/sshd_configjawnie używać SyslogFacility AUTHi LogLevel INFOponownie uruchomiłem sshd i nadal nie mogę ich znaleźć. Używam OpenSSH 6.5p1-2 na Arch Linux.

3
Jak korzystać z ssh przez http lub https?
Mam klienckiego laptopa fedora21 za firewallem korporacyjnym (który przepuszcza porty HTTP i https, ale nie ssh 22) i mam serwer Linux fedora21 w domu za moim routerem. Przeglądanie za pomocą protokołu https działa, gdy podam publiczny adres IP mojego serwera domowego (ponieważ skonfigurowałem router domowy) Czy możliwe jest ssh (zdalna …
42 sshd  http-proxy 


6
X klient przesłany przez SSH „nie można otworzyć display: localhost: 11.0”
Włączyłem przekazywanie X na zdalnym komputerze, na którym działa serwer SSH: # grep -i forward /etc/ssh/sshd_config X11Forwarding yes # Na komputerze lokalnym uruchomiłem klienta SSH z -Xflagą, która instruuje serwer SSH działający na komputerze zdalnym, aby skonfigurować serwer proxy X-server. Ponadto tworzy $DISPLAYzmienną wskazującą ten serwer proxy i woła xautho …
30 ssh  x11  sshd 


5
Sesja tmux została zabita podczas odłączania od ssh
Podsumowanie : Próbuję dowiedzieć się, dlaczego moja sesja tmux umiera, kiedy rozłączam się z ssh Szczegóły : Mam tmux zainstalowany na systemie Arch Linux. Kiedy rozpoczynam sesję tmux, mogę się od niej odłączyć, a następnie dołączyć ponownie, gdy sesja ssh jest aktywna. Ale jeśli zakończę moją sesję ssh, sesja tmux …
23 tmux  sshd 


2
SSH ignoruje znaki po prawidłowym ciągu hasła?
Zdalna maszyna 10.10.10.1 ma hasło „asdFGH12” dla użytkownika o nazwie „użytkownik”. Jestem w stanie się zalogować, nawet jeśli wpisuję hasło „asdFGH12dasdkjlkjasdus” lub dowolne inne znaki po ciągu „asdFGH12”. $ ssh -v 10.10.10.1 OpenSSH_5.2p1 FreeBSD-20090522, OpenSSL 0.9.8k 25 Mar 2009 debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config debug1: Connecting to 10.10.10.1 [10.10.10.1] port …

1
Jak mogę naprawdę zamknąć serwer SSH?
Wyłączam serwer ssh za pomocą systemctl wyłączam ssh, a następnie restartuję. Po ponownym uruchomieniu nadal mogę zalogować się do zdalnego serwera za pośrednictwem ssh. Używam sct systemctl ssh, aby sprawdzić status serwera i jest on nieaktywny. $ systemctl -a | grep ssh ssh.service loaded inactive dead OpenBSD Secure Shell server …
15 systemd  sshd 

2
Nie można zalogować się do zdalnego komputera za pomocą klucza
Logowałem się na zdalnym komputerze (muszę zrootować ten komputer) za pomocą klucza. Zarówno moja lokalna, jak i zdalna maszyna jest w wersji F23. Od kilku dni nie mogę zalogować się do tego komputera za pomocą klucza. To prosi o hasło. Oto ssh -vvv: ssh -vvv aveta OpenSSH_7.1p1, OpenSSL 1.0.2d-fips 9 …
15 ssh  sshd  openssh 

1
Instalowanie fail2ban na CentOS 7
Korzystam z odpowiedzi @GarethTheRed na to pytanie, aby zainstalować fail2ban na zdalnym serwerze CentOS 7. Jestem w stanie ukończyć wszystkie kroki, aż do momentu tail -f /var/log/fail2ban.log, w którym otrzymam inne wyniki niż on w swojej odpowiedzi. Oto wyniki, które otrzymuję na tym etapie: [root@remotecentosserver.com ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log 2014-12-02 …
15 ssh  centos  openssh  sshd  fail2ban 


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.