Pytania otagowane jako dhcp

Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) to protokół konfiguracji sieci, który automatycznie przypisuje adresy IP i konfigurację bramy.

4
Przypisywanie statycznego adresu IP do Ubuntu Server 14.04 LTS
Zainstalowałem Ubuntu 14.04 LTS Server na moim komputerze na osobnym dysku twardym, oprócz instalacji Windows 7. System operacyjny Windows ma pełną łączność sieciową i dostęp do Internetu przez Ethernet, ale instalacja Ubuntu nie. Mam przeczucie, że może to być spowodowane tym, że mój router widzi 2 różne komputery z tym …

9
Jak ustawić statyczny adres IP w Ubuntu?
Jestem nowy w systemie Linux, mam wieloletnie doświadczenie z serwerami / komputerami z systemem Windows i mam problemy z ustawieniem statycznego adresu IP. Używam metody używanej w poprzednich wersjach Ubuntu, która wydaje się nie działać z 16.04 Użyłem polecenia sudo nano /etc/network/interfacei dodałem następujące iface enp0s25 inet static address 10.10.8.2 …9
Niepoprawny serwer nazw ustawiony przez resolvconf i NetworkManager
Mój serwer DNS to 192.168.1.152. Ten DNS jest dostarczany klientom przez DHCP. Klienci systemu Windows w mojej sieci LAN poprawnie rozpoznają nazwy przy użyciu tego DNS, ale moja maszyna wirtualna Ubuntu nie. Maszyna wirtualna jest skonfigurowana do pracy w sieci mostowej i jest poprawnie udostępniana jako serwer DNS, ale moje …
34 networking  dns  17.10  dhcp 

10
Jak wyświetlić adres DNS przypisany przez DHCP?
Jak wyświetlić adres DNS przypisany przez DHCP? ifconfig nie może tego pokazać. $ ifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 90:e6:ba:22:6a:f2 inet addr:192.168.1.111 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::92e6:baff:fe22:6af2/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:224856 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:220040 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:166848627 …
33 dns  dhcp 

4
Jak sprawić, aby dhclient zapomniał o ostatniej dzierżawie DHCP?
Usiłuję uzyskać dzierżawę DHCP z zimnym startem i zerowym stanem, co oznacza wymuszenie dhclientpełnego procesu wykrywania i konfiguracji (DHCPDISCOVER – DHCPOFFER – DHCPREQUEST – DHCPACK w przeciwieństwie do skróconego cyklu DHCPREQUEST – DHCPACK, który wykorzystuje zapamiętany cykl adres). Potrzebuję tego do debugowania problemu z konfiguracją sieci. Próbowałem: płukanie dzierżawy bieżącej …


4
resolv.conf nie jest ustawiany przy ponownym uruchomieniu, gdy sieć jest skonfigurowana dla statycznego adresu IP
Podczas konfigurowania komputera do używania statycznego adresu IP występuje problem z rozpoznawaniem nazw w wersji Ubuntu 12.04 Server. W / etc / network / interfaces: # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.28 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 Uruchomienie $ sudo apt-get upgradepowoduje wyświetlenie komunikatu „Nie …
17 12.04  networking  dns  dhcp 4
Jak uruchomić skrypt, gdy zmieni się lokalny adres IP?
Przed oznaczeniem jako duplikat: nie chodzi o dynamiczny DNS lub podobne rzeczy. Wiem, jak uruchomić skrypt za każdym razem, gdy moje sieci się zwiększają; wystarczy dodać skrypt do katalogu /etc/NetworkManager/dispatcher.dtakiego jak ten: #!/bin/bash IF=$1 STATUS=$2 case "$2" in up) logger -s "NM Script up $IF triggered" su rmano -c /home/romano/bin/myscript …

3
Dlaczego dhclient nadal działa, gdy wybieram statyczny adres IP?
Zmieniam dhcp na static w / etc / network / interfaces (jak poniżej). # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static netmask 255.255.0.0 address 10.10.130.128 gateway 10.10.1.1 Następnie uruchom ponownie interfejs. $ sudo ifdown eth0; sudo ifup eth0 ... $ ifconfig eth0 Link encap:Ethernet inet addr:10.10.130.128 Bcast:10.10.255.255 …
15 networking  dhcp 

1
Czy można użyć Ifconfig do przełączenia interfejsu na DHCP, a jeśli nie, jaki jest najlepszy sposób?
Właśnie skonfigurowałem nowy serwer Ubuntu i zamierzam przeprowadzić wiele testów sieciowych. Podczas konfiguracji po prostu pominąłem krok sieciowy. Teraz muszę dość często przełączać się między DHCP a adresem. Wiem, że mogę z łatwością podać portowi adres ifconfig eth0 x.x.x.x netmask x.x.x.x, ale czy istnieje alternatywa, której można użyć, aby ustawić …

4
Jak zastąpić serwer nazw dostarczany przez DHCP?
Myślę (myślę), że skonfigurowałem statyczny adres IP w /etc/network/interfaces: # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 10.1.1.2 netmask 255.255.255.0 network 10.1.1.0 broadcast 10.1.1.255 gateway 10.1.1.1 I zmieniam plik, /etc/resolv.confaby zawierał żądane serwery nazw. Następnie ponownie uruchamiam sieć sudo /etc/init.d/networking restart Ale po kilku godzinach resolv.conf …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.