Brak wkładu użytkownika po aktualizacji do Ubuntu 14.10 z jądrem Linux 3.16


8

Po aktualizacji z Ubuntu 14.04 do 14.10 nie mogę już używać klawiatury i myszy do niczego. Nie mogę nawet dostać się do terminalu TTY. Wszystko, co mogę zrobić, to wpatrywać się w ekran logowania lub wykonać twardy reset.

Podejrzewam jądro Linuksa 3.16, ponieważ moja klawiatura i mysz działają ponownie po uruchomieniu w starszej wersji jądra ze strony „Zaawansowane opcje Ubuntu Grub”.

Mój komputer to specjalnie zbudowany komputer z układem AMD i portami USB 2.0 i 3.0. (Zbudowany około pierwszego października 2014 r.)

Edycja: Moja klawiatura to klawiatura HP HP z innego komputera, moja mysz to bezprzewodowa mysz USB Logitech z odbiornikiem unifying.

Edycja2: Wyjaśnione informacje o niemożności użycia klawiatury lub myszy do robienia czegokolwiek.


Jakiego typu klawiatury i myszy używasz? Bezprzewodowy? USB? PS / 2? Nie wyobrażam sobie korzystania z myszy lub klawiatury szeregowego DIN ...
Jan

Zaktualizowałem swój post, aby odpowiedzieć na twoje pytanie.
RJ-Adam

Do I get you right: You press ctrl-alt-f1 you don't get a tty and that only happens with 3.16 and not with earlier kernels? You also mention the mouse, so my bet is that it's a USB issue...
Jan

Correct. I also get this problem with the Grub 'recovery mode' for kernel 3.16. I have keyboard control in Grub, but not in the recovery environment.
RJ-Adam

Do keyboard and mouse work in GNOME? Can you please boot normally, log in and then open a terminal window and paste the output of sudo dmesg |grep input and sudo lsmod|grep usb?
Jan

Odpowiedzi:


9

I had the same issue - for some reason, during the upgrade, my kernel was skipped so I manually upgraded/installed linux-image-3.16.0-24-generic. It turns out most of the drivers you need live in linux-image-extra-3.16.0-24-generic and you'll need the headers too. I'm guessing you're missing them as I was.

So, from your working kernel:

sudo apt-get install linux-image-extra-3.16.0-24-generic linux-headers-3.16.0-24-generic

Afterwards you should be able to boot into 3.16 and your peripherals will work as expected.


Thanks, this helped a lot! For me though, it was the linux-image-extra package which installed the usbhid driver. As I understand, the headers package should only be needed for compiling modules (and possibly other software that relies on kernel ABIs).
Alex Forbes

Same fix worked for my Ubuntu 12.04.2 upgrade to 14.04.3 except I had to change the kernel version to 3.19.0-30.
Lucas

1

I kind of had the same issue after upgrading. But I could get to tty and by accident found out that GNOME Do was the application to blame for that the keyboard (and mouse) stopped working.


Same for me , Gnome-Do was the culprit!!
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.