Pytania otagowane jako unicorn

5
Chcesz zwiększyć przepustowość nginx do upstreamowego gniazda unix - tuning jądra Linuksa?
Korzystam z serwera nginx, który działa jako serwer proxy do nadrzędnego gniazda unix, w następujący sposób: upstream app_server { server unix:/tmp/app.sock fail_timeout=0; } server { listen ###.###.###.###; server_name whatever.server; root /web/root; try_files $uri @app; location @app { proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header Host $http_host; proxy_redirect off; proxy_pass http://app_server; …

2
Optymalna liczba procesów jednorożca na procesor
Korzystamy z aplikacji internetowej Ruby on Rails pod Unicorn. Nasza aplikacja nie jest ściśle związana z procesorem (mamy podwójny system Xeon E5645 z 12 rdzeniami, a średnia wartość obciążenia szczytowego wynosi około 6). Zaczęliśmy od 40 pracowników Unicorn, ale z czasem zwiększyło się zużycie pamięci aplikacji. Tak więc teraz musimy …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.