Pytania otagowane jako yield-return

16
Właściwe stosowanie „zwrotu z zysku”
На этот вопрос есть ответы на Stack Overflow на русском : В чем польза wydajność? Wydajność słów kluczowych jest jednym z tych słów kluczowych w języku C #, który nadal mnie zagadką, a ja nigdy nie byłem przekonany, że używam go poprawnie. Który z poniższych dwóch fragmentów kodu jest preferowany …
903 c#  yield-return 

6
Zwróć wszystkie wyliczalne z wydajnością na raz; bez zapętlania
Mam następującą funkcję, aby uzyskać błędy walidacji karty. Moje pytanie dotyczy radzenia sobie z GetErrors. Obie metody mają ten sam typ zwrotu IEnumerable<ErrorInfo>. private static IEnumerable<ErrorInfo> GetErrors(Card card) { var errors = GetMoreErrors(card); foreach (var e in errors) yield return e; // further yield returns for more validation errors } …


5
Dlaczego w języku C # anonimowa metoda nie może zawierać instrukcji yield?
Pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić coś takiego (z lambdą zwracającą wydajność): public IList<T> Find<T>(Expression<Func<T, bool>> expression) where T : class, new() { IList<T> list = GetList<T>(); var fun = expression.Compile(); var items = () => { foreach (var item in list) if (fun.Invoke(item)) yield return item; // This is not …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.