Pytania otagowane jako psycopg2

Psycopg to adapter PostgreSQL dla języka programowania Python. Implementuje PEP 249 z wieloma rozszerzeniami.

30
Nie znaleziono pliku wykonywalnego pg_config
Mam problem z instalacją psycopg2. Podczas próby pip install psycopg2: pojawia się następujący błąd : Error: pg_config executable not found. Please add the directory containing pg_config to the PATH or specify the full executable path with the option: python setup.py build_ext --pg-config /path/to/pg_config build ... or with the pg_config option …
768 python  pip  psycopg2 

30
Jak zainstalować psycopg2 z „pip” w Pythonie?
Używam virtualenvi muszę zainstalować „psycopg2”. Zrobiłem następujące: pip install http://pypi.python.org/packages/source/p/psycopg2/psycopg2-2.4.tar.gz#md5=24f4368e2cfdc1a2b03282ddda814160 I mam następujące wiadomości: Downloading/unpacking http://pypi.python.org/packages/source/p/psycopg2/psycopg2 -2.4.tar.gz#md5=24f4368e2cfdc1a2b03282ddda814160 Downloading psycopg2-2.4.tar.gz (607Kb): 607Kb downloaded Running setup.py egg_info for package from http://pypi.python.org/packages/sou rce/p/psycopg2/psycopg2-2.4.tar.gz#md5=24f4368e2cfdc1a2b03282ddda814160 Error: pg_config executable not found. Please add the directory containing pg_config to the PATH or specify the full executable path …15
psycopg2: wstaw wiele wierszy za pomocą jednego zapytania
Muszę wstawić wiele wierszy za pomocą jednego zapytania (liczba wierszy nie jest stała), więc muszę wykonać zapytanie takie jak to: INSERT INTO t (a, b) VALUES (1, 2), (3, 4), (5, 6); Znam tylko jeden sposób args = [(1,2), (3,4), (5,6)] args_str = ','.join(cursor.mogrify("%s", (x, )) for x in args) …

3
SQLAlchemy: różnica silnika, połączenia i sesji
Używam SQLAlchemy i istnieją co najmniej trzy podmioty: engine, sessioni connection, które mają executemetody, więc jeśli na przykład chcemy, aby zaznaczyć wszystkie rekordy ze tablemogę to zrobić engine.execute(select([table])).fetchall() i to connection.execute(select([table])).fetchall() a nawet to session.execute(select([table])).fetchall() - wyniki będą takie same. Jak rozumiem, jeśli ktoś engine.executego używa , tworzy connection, otwiera …


11
Jak skonfigurować bazę danych PostgreSQL w Django
Jestem nowy w Pythonie i Django. Konfiguruję projekt Django przy użyciu zaplecza silnika bazy danych PostgreSQL, ale otrzymuję błędy przy każdej operacji na bazie danych. Na przykład, kiedy biegam manage.py syncdb, otrzymuję: C:\xampp\htdocs\djangodir>python manage.py syncdb Traceback (most recent call last): File "manage.py", line 11, in <module> execute_manager(settings) File "C:\Python27\lib\site-packages\django\core\management\__init__.py", line …

3
Python / postgres / psycopg2: pobieranie ID właśnie wstawionego wiersza
Używam Pythona i psycopg2 do połączenia z postgres. Kiedy wstawiam wiersz ... sql_string = "INSERT INTO hundred (name,name_slug,status) VALUES (" sql_string += hundred_name + ", '" + hundred_slug + "', " + status + ");" cursor.execute(sql_string) ... jak uzyskać identyfikator właśnie wstawionego wiersza? Próbować: hundred = cursor.fetchall() zwraca błąd podczas …

15
Mac + virtualenv + pip + postgresql = Błąd: nie znaleziono pliku wykonywalnego pg_config
Próbowałem zainstalować postgres dla samouczka, ale pipwyświetla mi się błąd: pip install psycopg Fragment błędu, który otrzymuję: Error: pg_config executable not found. Please add the directory containing pg_config to the PATH or specify the full executable path with the option: python setup.py build_ext --pg-config /path/to/pg_config build ... or with the …

2
Jak zmusić PyPy, Django i PostgreSQL do współpracy?
Jakiego rozwidlenia lub kombinacji pakietów należy użyć, aby PyPy, Django i PostgreSQL działały dobrze razem? Wiem, że PyPy i Django grają ze sobą dobrze, ale jestem mniej pewien co do PyPy i PostgreSQL. Widzę, że Alex Gaynor stworzył widelec PyPy o nazwie pypy-postgresql . Wiem również, że niektórzy ludzie używają …

2
psycopg2: AttributeError: obiekt „moduł” nie ma atrybutu „dodatki”
W moim kodzie używam DictCursorfrom w psycopg2.extrasten sposób dict_cur = conn.cursor(cursor_factory=psycopg2.extras.DictCursor) Jednak nagle pojawia się następujący błąd, kiedy ładuję kursor: AttributeError: 'module' object has no attribute 'extras' Może coś jest zakorkowane w mojej instalacji, ale nie mam pojęcia, od czego zacząć. Zrobiłem kilka aktualizacji za pomocą pip, ale o ile …

18
Błąd: brak modułu o nazwie psycopg2.extensions
Próbuję skonfigurować bazę danych PostgreSQL dla mojego projektu django, co, jak sądzę, zrobiłem teraz dzięki odpowiedziom na moje ostatnie pytanie. Problemy z konfiguracją bazy danych postgreSQL dla projektu django . Próbuję teraz uruchomić polecenie `` python manage.py runningerver '' w Terminalu, aby uruchomić mój localhost, ale kiedy uruchamiam polecenie, widzę …

3
Instrukcja Python / psycopg2 WHERE IN
Jaka jest właściwa metoda, aby lista (countryList) była dostępna za pośrednictwem% sw instrukcji SQL? # using psycopg2 countryList=['UK','France'] sql='SELECT * from countries WHERE country IN (%s)' data=[countryList] cur.execute(sql,data) Jak to jest teraz, wyświetla błąd po próbie uruchomienia "WHERE country in (ARRAY [...])". Czy jest na to inny sposób niż manipulacja …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.