Pytania otagowane jako importerror

Odnosi się do błędów, które wynikają z próby zaimportowania modułu lub biblioteki do własnego kodu

25
Importowanie plików z innego folderu
Mam następującą strukturę folderów. application/app/folder/file.py i chcę zaimportować niektóre funkcje z file.py do innego pliku Python, który znajduje się w application/app2/some_folder/some_file.py próbowałem from application.app.folder.file import func_name i kilka innych prób, ale jak dotąd nie udało mi się poprawnie zaimportować. W jaki sposób mogę to zrobić?

17
Jak naprawić „Próba importu względnego w pakiecie innym”, nawet jeśli __init__.py
Próbuję śledzić PEP 328 , o następującej strukturze katalogów: pkg/ __init__.py components/ core.py __init__.py tests/ core_test.py __init__.py W core_test.pyMam następującą instrukcję import from ..components.core import GameLoopEvents Jednak po uruchomieniu pojawia się następujący błąd: tests$ python core_test.py Traceback (most recent call last): File "core_test.py", line 3, in <module> from ..components.core import …


28
Błąd Pythona „ImportError: Brak nazwanego modułu”
Python jest zainstalowany w katalogu lokalnym. Moje drzewo katalogów wygląda następująco: (local directory)/site-packages/toolkit/interface.py Mój kod jest tutaj: (local directory)/site-packages/toolkit/examples/mountain.py Aby uruchomić przykład, piszę python mountain.py, aw kodzie mam: from toolkit.interface import interface I pojawia się błąd: Traceback (most recent call last): File "mountain.py", line 28, in ? from toolkit.interface import …

16
ImportError: nie można zaimportować nazwy main podczas uruchamiania polecenia pip --version w systemie Windows7 32-bitowym
Zainstalowałem najnowszy Python (2.7.9) w pakiecie z pip i setuptools dla Windows 32-bit. Próbowałem ponownie zainstalować pip, ale problem nadal występuje. Oto błąd po uruchomieniu pip --versionw Administrator cmd: Traceback (most recent call last): File "D:\Python\lib\runpy.py", line 162, in _run_module_as_main "__main__", fname, loader, pkg_name) File "D:\Python\lib\runpy.py", line 72, in _run_code …
145 python  pip  importerror 

18
„ImportError: No module named” podczas próby uruchomienia skryptu w języku Python
Próbuję uruchomić skrypt, który uruchamia między innymi skrypt w języku Python. Otrzymuję ImportError: Brak modułu o nazwie ..., jednak jeśli uruchomię ipython i zaimportuję ten sam moduł w ten sam sposób przez interpreter, moduł zostanie zaakceptowany. Co się dzieje i jak mogę to naprawić? Próbowałem zrozumieć, w jaki sposób python …


8
ImportError: libSM.so.6: nie można otworzyć pliku obiektu współdzielonego: nie ma takiego pliku lub katalogu
Podczas próby zaimportowania OpenCV, za pomocą import cv2otrzymuję następujący błąd: /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/cv2/__init__.py in <module>() 7 8 # make IDE's (PyCharm) autocompletion happy ----> 9 from .cv2 import * 10 11 # wildcard import above does not import "private" variables like __version__ ImportError: libSM.so.6: cannot open shared object file: No such file …

7
ImportError: Żaden moduł o nazwie six
Próbuję zbudować projekt OpenERP, zrobiony z zależnościami. Teraz podaje ten błąd Traceback (most recent call last): File "openerp-client.py", line 105, in <module> File "modules\__init__.pyo", line 23, in <module> File "modules\gui\__init__.pyo", line 22, in <module> File "modules\gui\main.pyo", line 33, in <module> File "rpc.pyo", line 29, in <module> File "common\__init__.pyo", line 22, …

20
Instalowanie OpenCV dla Pythona na Ubuntu, pobieranie ImportError: Brak modułu o nazwie cv2.cv
Mam system Ubuntu 14.04, na którym chcę zainstalować OpenCV i używać go z Pythonem 2.x. Zainstalowałem OpenCV zgodnie z instrukcjami tutaj: https://help.ubuntu.com/community/OpenCV Wydawało się, że instalacja przebiegła poprawnie, żadnych błędów, skrypt zakończył się wyświetleniem OpenCV 2.4.9 ready to be used Kiedy próbuję uruchomić przykładowy skrypt w języku Python, otrzymuję następujące …

2
psycopg2: AttributeError: obiekt „moduł” nie ma atrybutu „dodatki”
W moim kodzie używam DictCursorfrom w psycopg2.extrasten sposób dict_cur = conn.cursor(cursor_factory=psycopg2.extras.DictCursor) Jednak nagle pojawia się następujący błąd, kiedy ładuję kursor: AttributeError: 'module' object has no attribute 'extras' Może coś jest zakorkowane w mojej instalacji, ale nie mam pojęcia, od czego zacząć. Zrobiłem kilka aktualizacji za pomocą pip, ale o ile …

7
ImportError: Żaden moduł o nazwie mock
Więc próbuję użyć unittest.mock, aby podrobić niektóre z moich metod w moich testach jednostkowych. Ja robię: from unittest.mock import MagicMock f = open("data/static/mock_ffprobe_response") subprocess.check_output = MagicMock(return_value=f.read()) f.close() Ale dostaję: ImportError: No module named mock Próbowałem: pip install mock Nadal nie działa.
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.