Pytania otagowane jako photo


16
błąd open cv: (-215) scn == 3 || scn == 4 w funkcji cvtColor
Obecnie korzystam z Ubuntu 14.04, używam Pythona 2.7 i cv2. Kiedy uruchamiam ten kod: import numpy as np import cv2 img = cv2.imread('2015-05-27-191152.jpg',0) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) zwraca: File "face_detection.py", line 11, in <module> gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) cv2.error: /home/arthurckl/Desktop/opencv-3.0.0-rc1/modules/imgproc/src/color.cpp:7564: error: (-215) scn == 3 || scn == 4 in …
91 python  opencv  photo 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.