Pytania otagowane jako datatrigger


12
DataTrigger, gdzie wartość NIE jest null?
Wiem, że mogę utworzyć metodę ustawiającą, która sprawdza, czy wartość jest równa NULL i coś zrobić. Przykład: <TextBlock> <TextBlock.Style> <Style> <Style.Triggers> <DataTrigger Binding="{Binding SomeField}" Value="{x:Null}"> <Setter Property="TextBlock.Text" Value="It's NULL Baby!" /> </DataTrigger> </Style.Triggers> </Style> </TextBlock.Style> </TextBlock> Ale jak mogę sprawdzić, czy występuje wartość „nie” ... na przykład „NIE NULL” lub …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.