Pytania otagowane jako const

Stałe w programowaniu to definicje, których wartość jest ustalana podczas wykonywania programu. Na przykład literały w większości języków są stałymi. W referencyjnie przejrzystych stylach programowania wszystkie definicje są stałe. Obszar przechowywania danych kwalifikowany jako const (obiekt, pole, zmienna, parametr) to taki, który „nigdy się nie zmienia”, umożliwiając w ten sposób dodatkowe optymalizacje generatora kodu i dodatkowe statyczne sprawdzanie poprawności programu.
11
Ciąg stały ciąg (członek klasy)
Chciałbym mieć prywatną stałą statyczną dla klasy (w tym przypadku fabrykę kształtów). Chciałbym mieć coś w tym rodzaju. class A { private: static const string RECTANGLE = "rectangle"; } Niestety dostaję różnego rodzaju błędy z kompilatora C ++ (g ++), takie jak: ISO C ++ zabrania inicjalizacji elementu „RECTANGLE” niepoprawna …
445 c++  string  class  static  const 


30
Użycie „const” dla parametrów funkcji
Jak daleko posuniesz się const? Czy po prostu wykonujesz funkcje, constgdy jest to konieczne, czy chodzisz po całym świecie i używasz go wszędzie? Na przykład wyobraź sobie prostego mutatora, który przyjmuje pojedynczy parametr boolowski: void SetValue(const bool b) { my_val_ = b; } Czy to jest constnaprawdę przydatne? Osobiście wybieram …
396 c++  const 
17
Dlaczego JSHint generuje ostrzeżenie, jeśli używam const?
To jest błąd, który pojawia się podczas używania const: <error line="2" column="1" severity="warning" message="'const' is available in ES6 (use esnext option) or Mozilla JS extensions (use moz)." source="jshint.W104" /> Mój kod wygląda następująco: const Suites = { Spade: 1, Heart: 2, Diamond: 3, Club: 4 }; Kod działa dobrze, tylko …


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.