Pytania otagowane jako app-transport-security

26
Bezpieczeństwo transportu zablokowało jawny tekst HTTP
Jakie ustawienia muszę wprowadzić, info.plistaby włączyć tryb HTTP zgodnie z poniższym komunikatem o błędzie? Bezpieczeństwo transportu zablokowało ładowanie zasobu HTTP w postaci jawnego tekstu (http: //), ponieważ jest ono niepewne. Tymczasowe wyjątki można skonfigurować za pomocą pliku Info.plist aplikacji. Załóżmy, że moja domena to example.com.

13
Jak używać NSURLConnection do łączenia się z SSL dla niezaufanego certyfikatu?
Mam następujący prosty kod do połączenia ze stroną SSL NSMutableURLRequest *urlRequest=[NSMutableURLRequest requestWithURL:url]; [ NSURLConnection sendSynchronousRequest: urlRequest returningResponse: nil error: &error ]; Tyle że daje błąd, jeśli certyfikat jest samopodpisany. Error Domain=NSURLErrorDomain Code=-1202 UserInfo=0xd29930 "untrusted server certificate".Czy istnieje sposób, aby mimo to akceptować połączenia (tak jak w przeglądarce, możesz nacisnąć przycisk …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.