Pytania otagowane jako minimum-wage

11
Jaki jest ekonomiczny cel podwyższenia płacy minimalnej?
Wśród ekonomistów jest ogólnie przyjęte, że płaca minimalna wypacza punkt równowagi między podażą a popytem na pracę, ustanawiając dolną granicę cen i zwiększając bezrobocie dla niewykwalifikowanych robotników (jednocześnie podnosząc wynagrodzenie dla osób, które nadal pracują). Zauważyłem jednak, że politycy nadal opowiadają się za podwyższeniem płacy minimalnej. Pomijając politykę i manewry …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.