Pytania otagowane jako pr.probability

Pytania w teorii prawdopodobieństwa

3
Jaka jest oczekiwana głębokość losowo wygenerowanego drzewa?
Dawno temu myślałem o tym problemie, ale nie mam o nim pojęcia. Algorytm generujący jest następujący. Zakładamy, że istnieje dyskretnych węzłów ponumerowanych od do . Następnie dla każdego w , nadrzędny ty węzeł w drzewie będzie losowym węzłem w . Iteruj po każdym , aby wynik był losowym drzewem z …

1
Złożoność próbkowania (w przybliżeniu) transformaty Fouriera funkcji boolowskiej
Jedną rzeczą, którą komputery kwantowe mogą zrobić (być może nawet z tylko BPP + obwody kwantowe głębokości logarytmicznej), jest przybliżenie próbki transformaty Fouriera funkcji logicznej wartościowej w P.±1±1\pm 1 Tutaj i poniżej, kiedy mówię o próbkowaniu transformaty Fouriera, mam na myśli wybranie x zgodnie z . (Znormalizowane w razie potrzeby …

1
Analiza kulek i pojemników w systemie m >> n.
Powszechnie wiadomo, że jeśli wrzucisz n piłek do n pojemników, najprawdopodobniej w najbardziej załadowanym pojemniku będą znajdować się kulki O(logn)O(log⁡n)O(\log n) . Ogólnie można zapytać o m>nm>nm > n piłek w nnn pojemnikach. Artykuł z RANDOM 1998 autorstwa Raaba i Stegera analizuje to szczegółowo, pokazując, że wraz ze wzrostem mmm …

2
Lawina jak proces stochastyczny
Rozważ następujący proces: Istnieje nnn pojemników ułożonych od góry do dołu. Początkowo każdy pojemnik zawiera jedną kulkę. Na każdym kroku my wybierz losowo piłkę równomiernie ibbb przenieś wszystkie kule z pojemnika zawierającego bbb do pojemnika poniżej. Jeśli był to już najniższy kosz, usuwamy kulki z procesu. Ile kroków wymaga oczekiwania …

1
Utrzymanie porządku na liście w w Czas
Problem z utrzymaniem porządku (lub „utrzymaniem porządku na liście”) polega na obsłudze operacji: singleton: tworzy listę z jednym elementem, zwraca do niej wskaźnik insertAfter: dany wskaźnik do elementu wstawia nowy element po nim, zwracając wskaźnik do nowego elementu delete: dany wskaźnik do elementu usuwa go z listy minPointer: biorąc pod …

4
Czy eta-równoważność funkcji jest zgodna z sekwencją Haskella?
Lemat: Zakładając, że równoważność eta istnieje (\x -> ⊥) = ⊥ :: A -> B. Dowód: ⊥ = (\x -> ⊥ x)przez eta-równoważność i (\x -> ⊥ x) = (\x -> ⊥)redukcję pod lambda. Raport Haskell 2010, rozdział 6.2 określa seqfunkcję na podstawie dwóch równań: seq :: a -> b …


1
Oczekiwany minimalny wpływ losowej funkcji boolowskiej
f:{−1,1}n→{−1,1}f:{−1,1}n→{−1,1}f\colon\{-1,1\}^n \to \{-1,1\}iiiInfi[f]=defPrx∼{−1,1}n[f(x)≠f(x⊕i)]Infi⁡[f]=defPrx∼{−1,1}n[f(x)≠f(x⊕i)] \operatorname{Inf}_i[f] \stackrel{\rm def}{=} \Pr_{x\sim\{-1,1\}^n}[ f(x) \neq f(x^{\oplus i})] x⊕ix⊕ix^{\oplus i}iiixxxfffMinInf[f]=defmini∈[n]Infi[f].MinInf⁡[f]=defmini∈[n]Infi⁡[f].\operatorname{MinInf}[f] \stackrel{\rm def}{=} \min_{i\in[n]}\operatorname{Inf}_i[f]. Biorąc pod uwagę parametr p∈[0,1]p∈[0,1]p\in[0,1] , wybieramy funkcję ppp losową fff , wybierając jej wartość na każdym z 2n2n2^n wejść niezależnie losowo, aby była równa 111 z prawdopodobieństwem ppp , a −1−1-1 z prawdopodobieństwem …


2
Jaka jest tendencja do losowych wielomianów o niskim stopniu nad GF (2)?
ppp≤d≤d\le dbias(p)≜|Prx∈{0,1}n(p(x)=0)−Prx∈{0,1}n(p(x)=1)|>ϵbias(p)≜|Prx∈{0,1}n(p(x)=0)−Prx∈{0,1}n(p(x)=1)|>ϵbias(p) \triangleq |\Pr_{x\in\{0,1\}^n}(p(x)=0)-\Pr_{x\in\{0,1\}^n}(p(x)=1)| \gt \epsilon * Gdy piszę losowy wielomian o stopniu ≤d≤d\le d a n zmiennych, można myśleć o każdy jednomianów całkowitego stopnia ≤d≤d\le d pobrane z prawdopodobieństwem 1/2. Jedyną istotną rzeczą, jaką znam, jest wariant Schwartza-Zippla, który stwierdza, że ​​jeśli wielomian jest niestały, wówczas jego odchylenie wynosi …

3
Nierówność typu Chernoffa dla niezależnych zmiennych losowych parami
Nierówności typu Chernoffa służą do wykazania, że ​​prawdopodobieństwo, że suma niezależnych zmiennych losowych znacznie odbiega od wartości oczekiwanej, jest wykładniczo małe w wartości oczekiwanej i odchyleniu. Czy istnieje jakakolwiek nierówność typu Chernoffa dla dowolnej sumy niezależnych parami zmiennych losowych? Innymi słowy, czy istnieje wynik, który pokazuje, co następuje: prawdopodobieństwo, że …


1
Jaki jest dowód na tę niestandardową wersję nierówności Azumy?
W Załączniku B do Zwiększania i różnicowej prywatności autorstwa Dwork i wsp. Autorzy podają następujący wynik bez dowodu i nazywają go nierównością Azumy: Niech być rzeczywista zmiennymi losowymi takimi, że dla każdego ,C1,…,CkC1,…,CkC_1, \dots, C_ki∈[k]i∈[k]i \in [k] Pr[|Ci|≤α]=1Pr[|Ci|≤α]=1\Pr[|C_i| \leq \alpha] = 1 i dla każdego (c1,…,ci−1)∈Supp(C1,…,Ci−1)(c1,…,ci−1)∈Supp(C1,…,Ci−1)(c_1, \dots, c_{i - 1}) …

6
Obliczanie przybliżonej populacji filtra Blooma
Biorąc pod uwagę filtr Blooma o rozmiarze N-bitów i funkcjach skrótu K, w których ustawionych jest M-bitów (gdzie M <= N) filtra. Czy jest możliwe przybliżenie liczby elementów wstawionych do filtra Bloom? Prosty przykład Zastanawiam się nad poniższym przykładem, zakładając BF 100 bitów i 5 funkcji skrótu, w których ustawiono …

2
Niezależni gaussowie parami
Biorąc pod uwagę X1,…,XkX1,…,XkX_1,\ldots,X_k (iid gaussians ze średnią 000 i wariancją 111 ), czy możliwe jest (jak?) Próbkowanie (dla m=k2m=k2m=k^2 ) Y1,…,YmY1,…,YmY_1, \ldots, Y_m takie, że YiYiY_i są parami niezależni gaussowie ze średnią 000 i wariancją 111 .

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.