Pytania otagowane jako linear-logic


2
Jaki jest ludowy model logiki liniowej?
Prawdopodobnie najczęstszym zastosowaniem typów liniowych w PL jest użycie ich do nadania języków, które kontrolują aliasing (tzn. Wartość liniowa ma mniej więcej jeden wskaźnik). Ale istnieje niewielkie niedopasowanie między tym użytkowaniem a typowymi denotacyjnymi modelami logiki liniowej. IIRC, Benton wykazał, że jeśli kartezjańska zamknięta kategoria ma silną przemienną monadę, to …


1
Czy MALL + nieograniczone typy rekurencyjne Turing jest kompletne?
Jeśli spojrzysz na rekurencyjne kombinatory w nierozpisanym rachunku lambda, takie jak kombinator Y lub kombinator omega: ωY==(λx.xx)(λx.xx)λf.(λx.f(xx))(λx.f(xx))ω=(λx.xx)(λx.xx)Y=λf.(λx.f(xx))(λx.f(xx)) \begin{array}{lcl} \omega & = & (\lambda x.\,x\;x)\;(\lambda x.\,x\;x)\\ Y & = & \lambda f.\,(\lambda x.\,f\;(x\;x))\; (\lambda x.\,f\;(x\;x)) \\ \end{array} Oczywiste jest, że wszystkie te kombinatory kończą kopiowanie gdzieś w swojej definicji. Co więcej, …

1
Szukasz artykułów i artykułów na temat Tarskian Möglichkeit
Pewne tło: logika wielowartościowa Łukasiewicza miała być logiką modalną, a Łukasiewicz podał ekstensywną definicję operatora modalnego: ◊ A =ree f¬ A → A◊ZA=remifa¬ZA→ZA\Diamond A =_{def} \neg A \to A (który przypisuje Tarskiemu). Daje to dziwną logikę modalną, z pewnymi paradoksalnymi, jeśli nie pozornie absurdalnymi twierdzeniami, w szczególności . Zastępca ¬ …

1
Struktury danych w języku programowania z typami liniowymi
Załóżmy, że mamy do czynienia z językiem programowania obsługującym typy liniowe (terminy typu liniowego mogą być użyte najwyżej raz, że tak powiem). Pozwala to na traktowanie niektórych efektów obliczeniowych (takich jak mutacja, a nawet zmiana rodzaju operandu) w sposób problematyczny dla języków, których systemy typów działają tylko na „wiecznych prawdach”. …


1
Kiedy przestrzenie spójności mają wycofania i wypychania?
\newcommand{\symp}{\Bumpeq} Relacja koherencji ≎X≎X\symp_X na zbiorze XXX jest relacją zwrotną i symetryczną. Przestrzeń koherencji to para (X,≎X)(X,≎X)(X, \symp_X) , a morfizm f:X→Yf:X→Yf : X \to Y między przestrzeniami koherencji jest relacją f⊆X×Yf⊆X×Yf \subseteq X \times Y taką, że dla wszystkich (x,y)∈f(x,y)∈f(x,y) \in f i (x′,y′)∈f(x′,y′)∈f(x',y') \in f , jeśli x≎Xx′x≎Xx′x …

1
Jaka intuicja kryje się za logiką liniową?
Próbuję zrozumieć logikę liniową, aby lepiej zrozumieć systemy typu liniowego. Jednak kiedy czytam zasady, nie rozumiem za tym intuicji, jak to zrobiłem w logice modalnej - oznacza, że A jest wymagane, ponieważ w ramkach Kripke A jest wymagane dla każdego osiągalnego świata [ ◊ A to A jest możliwe mutatis …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.