Pytania otagowane jako concurrency

2
Znalezienie impasu
Znalezienie impasu Podczas programowania aplikacji wielowątkowej należy zachować ostrożność, aby uniknąć zakleszczenia różnych wątków podczas uzyskiwania dostępu do zasobów współużytkowanych. Impas występuje podczas próby nitki uzyskać dostęp do zasobu, który jest zamknięty w innym wątku w tym samym czasie, gdy inny wątek próbuje uzyskać dostęp do zasobu zablokowane przez pierwszą. …

18
Najkrótszy kod, który tworzy zakleszczenie
Napisz najkrótszy kod, aby stworzyć impas . Wykonanie kodu musi zostać zatrzymane, więc to nie działa: public class DeadlockFail extends Thread{ //Java code public static void main(String[]a){ Thread t = new DeadlockFail(); t.start(); t.join(); } //this part is an infinite loop; continues running the loop. public void run(){while(true){}} } Nie …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.