Mac OS X El Capitan - SSH na serwerze Amazon Linux ciągle prosi o moje hasło .ppk, ale nie ustawiono hasła dla pliku .ppk


1

Mam konfigurację serwera Amazon Linux. Nie mogę uzyskać do niego dostępu za pośrednictwem mojego MacBooka Pro (El Capitan). Ciągle pyta mnie o hasło do mojego pliku .pem. Proszę znaleźć załączony zrzut ekranu. enter image description here

Poniżej znajdują się polecenia:

chmod 600 ~/.ssh/Magento_singapore.txt

chmod 700 ~/.ssh

ssh -i ~/.ssh/Magento_singapore.txt ec2-user@<my ec2 instance>

W systemie Windows mogę uzyskać dostęp bez konieczności wprowadzania hasła. Jak mogę również uzyskać do niego dostęp za pomocą macOS El Capitan bez hasła?

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.