OS X: polecenie terminalu, aby włączyć / wyłączyć serwer SSH


11

Wiem jak włączyć serwer SSH z Preferencji systemowych: -

(Preferencje systemowe -> Udostępnianie -> Zdalne logowanie)

Teraz szukam terminala dla tego samego.

Wiedząc o tym, mogę użyć polecenia w moim skrypcie Python (do prac projektowych).


Jestem nowy w tym wszystkim. Nie wiedziałem, że uruchomiono i „uruchomienie SSH z terminala” jest skorelowane. I są tysiące takich ogólnych pytań, które są zadawane na różne sposoby.
kshikhar

Odpowiedzi:


17

Możesz zatrzymać usługę ssh, wpisując następujące polecenie:

$ sudo launchctl unload  /System/Library/LaunchDaemons/ssh.plist 

Aby uruchomić go ponownie, użyj tego:

$ sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ssh.plist 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.