Strata gwałtownie skacze, gdy zmniejszam tempo uczenia się za pomocą optymalizatora Adama w PyTorch


11

Trenuję auto-encodersieć z Adamoptymalizatorem (z amsgrad=True) i MSE lossdla zadania Separacja źródła dźwięku jednokanałowego. Ilekroć zmniejszam współczynnik uczenia się czynnikowo, utrata sieci gwałtownie skacze, a następnie maleje aż do następnego spadku współczynnika uczenia się.

Używam Pytorch do implementacji sieci i szkolenia.

Following are my experimental setups:

 Setup-1: NO learning rate decay, and 
     Using the same Adam optimizer for all epochs

 Setup-2: NO learning rate decay, and 
     Creating a new Adam optimizer with same initial values every epoch

 Setup-3: 0.25 decay in learning rate every 25 epochs, and
     Creating a new Adam optimizer every epoch

 Setup-4: 0.25 decay in learning rate every 25 epochs, and
     NOT creating a new Adam optimizer every time rather
     using PyTorch's "multiStepLR" and "ExponentialLR" decay scheduler 
     every 25 epochs

Otrzymuję bardzo zaskakujące wyniki dla konfiguracji # 2, # 3, # 4 i nie jestem w stanie uzasadnić żadnego wyjaśnienia tego. Oto moje wyniki:

Setup-1 Results:

Here I'm NOT decaying the learning rate and 
I'm using the same Adam optimizer. So my results are as expected.
My loss decreases with more epochs.
Below is the loss plot this setup.

Wykres 1:

Wyniki Setup-1

optimizer = torch.optim.Adam(lr=m_lr,amsgrad=True, ...........)

for epoch in range(num_epochs):
  running_loss = 0.0
  for i in range(num_train):
    train_input_tensor = ..........          
    train_label_tensor = ..........
    optimizer.zero_grad()
    pred_label_tensor = model(train_input_tensor)
    loss = criterion(pred_label_tensor, train_label_tensor)
    loss.backward()
    optimizer.step()
    running_loss += loss.item()
  loss_history[m_lr].append(running_loss/num_train)

Setup-2 Results: 

Here I'm NOT decaying the learning rate but every epoch I'm creating a new
Adam optimizer with the same initial parameters.
Here also results show similar behavior as Setup-1.

Because at every epoch a new Adam optimizer is created, so the calculated gradients
for each parameter should be lost, but it seems that this doesnot affect the 
network learning. Can anyone please help on this?

Wykres 2:

Wyniki Setup-2

for epoch in range(num_epochs):
  optimizer = torch.optim.Adam(lr=m_lr,amsgrad=True, ...........)

  running_loss = 0.0
  for i in range(num_train):
    train_input_tensor = ..........          
    train_label_tensor = ..........
    optimizer.zero_grad()
    pred_label_tensor = model(train_input_tensor)
    loss = criterion(pred_label_tensor, train_label_tensor)
    loss.backward()
    optimizer.step()
    running_loss += loss.item()
  loss_history[m_lr].append(running_loss/num_train)

Setup-3 Results: 

As can be seen from the results in below plot, 
my loss jumps every time I decay the learning rate. This is a weird behavior.

If it was happening due to the fact that I'm creating a new Adam 
optimizer every epoch then, it should have happened in Setup #1, #2 as well.
And if it is happening due to the creation of a new Adam optimizer with a new 
learning rate (alpha) every 25 epochs, then the results of Setup #4 below also 
denies such correlation.

Wykres 3:

Wyniki konfiguracji 3

decay_rate = 0.25
for epoch in range(num_epochs):
  optimizer = torch.optim.Adam(lr=m_lr,amsgrad=True, ...........)

  if epoch % 25 == 0 and epoch != 0:
    lr *= decay_rate  # decay the learning rate

  running_loss = 0.0
  for i in range(num_train):
    train_input_tensor = ..........          
    train_label_tensor = ..........
    optimizer.zero_grad()
    pred_label_tensor = model(train_input_tensor)
    loss = criterion(pred_label_tensor, train_label_tensor)
    loss.backward()
    optimizer.step()
    running_loss += loss.item()
  loss_history[m_lr].append(running_loss/num_train)

Setup-4 Results: 

In this setup, I'm using Pytorch's learning-rate-decay scheduler (multiStepLR)
which decays the learning rate every 25 epochs by 0.25.
Here also, the loss jumps everytime the learning rate is decayed.

Jak sugeruje @Dennis w poniższych komentarzach, próbowałem zarówno z nieliniowościami, jak ReLUi 1e-02 leakyReLUnieliniowości. Ale wyniki wydają się zachowywać podobnie, a strata najpierw maleje, a następnie rośnie, a następnie nasyca się przy wartości wyższej niż to, co osiągnęłbym bez spadku szybkości uczenia się.

Wykres 4 pokazuje wyniki.

Wykres 4:

wprowadź opis zdjęcia tutaj

scheduler = torch.optim.lr_scheduler.MultiStepLR(optimizer=optimizer, milestones=[25,50,75], gamma=0.25)

scheduler = torch.optim.lr_scheduler.ExponentialLR(optimizer=optimizer, gamma=0.95)

scheduler = ......... # defined above
optimizer = torch.optim.Adam(lr=m_lr,amsgrad=True, ...........)

for epoch in range(num_epochs):

  scheduler.step()

  running_loss = 0.0
  for i in range(num_train):
    train_input_tensor = ..........          
    train_label_tensor = ..........
    optimizer.zero_grad()
    pred_label_tensor = model(train_input_tensor)
    loss = criterion(pred_label_tensor, train_label_tensor)
    loss.backward()
    optimizer.step()
    running_loss += loss.item()
  loss_history[m_lr].append(running_loss/num_train)

EDYCJE:

 • Jak zasugerowano w komentarzach i odpowiedziach poniżej, wprowadziłem zmiany w kodzie i wyszkoliłem model. Dodałem kod i wykresy dla tego samego.
 • Próbowałem z różnymi lr_schedulerw PyTorch (multiStepLR, ExponentialLR)i działki na takie same są wymienione w Setup-4sugerowane przez @Dennis w komentarzach poniżej.
 • Próbowanie z wyciekiemReLU, jak sugeruje @Dennis w komentarzach.

Jakaś pomoc. Dzięki


Komentarze nie są przeznaczone do rozszerzonej dyskusji; ta rozmowa została przeniesiona do czatu .
Ben N

Odpowiedzi:


8

Nie widzę powodu, dla którego spadające wskaźniki uczenia się powinny powodować skoki strat, które obserwujesz. Powinno to „spowolnić”, jak szybko „poruszasz się”, co w przypadku straty, która w przeciwnym razie konsekwentnie się kurczy, naprawdę, w najgorszym przypadku, może po prostu doprowadzić do wyrównania strat (a nie skoków).

Pierwszą rzeczą, którą obserwuję w twoim kodzie, jest to, że od początku tworzysz optymalizator od zera. Nie pracowałem jeszcze wystarczająco z PyTorch, aby powiedzieć na pewno, ale czy to nie tylko niszczy wewnętrzny stan / pamięć optymalizatora za każdym razem? Myślę, że powinieneś po prostu utworzyć optymalizator raz, zanim przejdziesz przez kolejne epoki. Jeśli jest to rzeczywiście błąd w kodzie, powinien on nadal być błędem w przypadku, gdy nie używasz spadku szybkości uczenia się ... ale może po prostu masz szczęście i nie odczuwasz takich samych negatywnych skutków pluskwa.

W przypadku zaniku współczynnika uczenia się polecam do tego oficjalny interfejs API zamiast rozwiązania ręcznego. W konkretnym przypadku będziesz chciał utworzyć instancję programu planującego StepLR z:

 • optimizer = optymalizator ADAM, który prawdopodobnie powinieneś utworzyć tylko raz.
 • step_size = 25
 • gamma = 0.25

Następnie możesz po prostu wywoływać scheduler.step()na początku każdej epoki (a może na końcu? Przykład w interfejsie API wywołuje ją na początku każdej epoki).


Jeśli po wprowadzeniu powyższych zmian problem nadal występuje, warto również uruchomić wiele eksperymentów wiele razy i wykreślić średnie wyniki (lub wykreślić linie dla wszystkich eksperymentów). Twoje eksperymenty powinny teoretycznie być identyczne podczas pierwszych 25 epok, ale nadal widzimy ogromne różnice między dwiema postaciami, nawet podczas tych pierwszych 25 epok, w których nie następuje spadek szybkości uczenia się (np. Jedna cyfra zaczyna się od utraty ~ 28K, druga zaczyna się od straty ~ 40 KB). Może to być po prostu spowodowane różnymi losowymi inicjalizacjami, więc dobrze byłoby uśrednić to niedeterminisim z twoich wykresów.


1
Komentarze nie są przeznaczone do rozszerzonej dyskusji; ta rozmowa została przeniesiona do czatu .
Ben N
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.