Pytania otagowane jako ubuntu

4
Jak włączyć korzystanie z .htaccess w Apache na Ubuntu?
Usiłuję włączyć używanie pliku htaccess w Ubuntu 14.04 (Apache 2.4.7). Wiem, że to pytanie ma wiele możliwych duplikatów, ale żadne z nich jeszcze mi nie pomogło. .htaccess ErrorDocument 404 /404.html 000-default.conf <VirtualHost *:80> AccessFileName .htaccess ServerAdmin webmaster@localhost DocumentRoot /var/www ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks Includes …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.