Pytania otagowane jako x264

3
kodowanie 4: 2: 2 w 10-bitach za pomocą libx264
Wierzę, że libx264 jest teraz w stanie wykonywać 10-bitowe kodowanie 4: 2: 2, ale wydaje mi się, że nie mogę go uruchomić. Używam ffmpeg (informacje poniżej), a także bezpośrednio wypróbowałem koder x264. próbowałem ffmpeg.exe -i input.mov -c:v libx264 -profile:v high422 -crf 20 -pix_fmt yuv422p output.mp4 i to daje niezły wynik …
10 ffmpeg  h.264  libx264  x264 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.