Pytania otagowane jako statusline


1
Zobacz punkt kodowy Unicode bieżącego znaku
Jak mogę zobaczyć punkt kodowy Unicode znaku, w którym znajduje się kursor? Na przykład, jeśli mój kursor jest na ⌘postaci, chciałbym, aby Vim powiedział mi, że jest to U + 2318 . Dopuszczalne byłyby alternatywne informacje, takie jak reprezentacja base-10 (8984) lub reprezentacja UTF-8 (E2 8C 98). Pytam o Unicode …1
Dlaczego niestandardowe podświetlenia w moim vimrc są usuwane lub resetowane do domyślnych?
Chciałbym podkreślić (część) moją linię statusu %1*, na przykład: set statusline=%1*%f%0* highlight User1 ctermbg=0 ctermfg=10 cterm=bold Jednak zawsze pojawia się to jako „puste” (domyślne kolory terminala): Jeśli piszę :highlight User1, pokazuje się User1 xxx cleared, a jeśli piszę :highlight User1 ctermbg=0 ctermfg=10 cterm=boldw oknie poleceń, wydaje się, że działa. Jak …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.