Pytania otagowane jako scientific-linux

Scientific Linux jest dystrybucją Linuksa opartą na Red Hat Enterprise Linux (RHEL) z dodatkowymi pakietami, przygotowanymi przez Fermilab, CERN i inne.

5
Mniam: Jak wyświetlić zmienne takie jak $ releasever, $ basearch i $ YUM0?
Konfiguruję repozytorium yum i muszę debugować niektóre adresy URL w pliku yum.conf. Muszę wiedzieć, dlaczego Scientific Linux próbuje pobrać ten adres URL, gdy spodziewałem się, że pobierze inny adres URL: # yum install package http://192.168.1.100/pub/scientific/6.1/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 404" Trying other mirror. …


3
Użytkownik bez hasła - jak zalogować się na to konto z konta innego niż root
Właśnie zacząłem używać Scientific Linux (7.0) (choć zakładam, że to pytanie może być neutralne pod względem dystrybucji ..). Wersja jądra to 3.10.0-123.20.1.el7.x86_64. Wracając do mojego pytania. Przełączyłem się na rootkonto i stamtąd utworzyłem nowe konto użytkownika test-accountza pomocą polecenia adduser test-account. Nie monitował mnie o hasło ani nie użyłem opcji …

5
Nie można pobrać metadanych repozytorium EPEL
Instalacja Nginx w Scientific Linux zgodnie z tą dokumentacją kończy się niepowodzeniem: [vagrant@localhost ~]$ sudo su -c 'rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epe l/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm' Retrieving http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch .rpm warning: /var/tmp/rpm-tmp.gdSOR9: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0608b89 5: NOKEY Preparing... ########################################### [100%] 1:epel-release ########################################### [100%] [vagrant@localhost ~]$ sudo yum install nginx Loaded plugins: security …
2
Czy stabilne jest używanie epel i rpmforge w tym samym czasie?
Po nowej instalacji naukowej Linux 6.3 Desktop: yum install rpmforge-release && yum update i yum install epel-release.noarch następnie: yum install wine gparted cups-pdf && echo 'includepkgs=nss-mdns wine* gparted cups-pdf' >> /etc/yum.repos.d/epel.repo OK! Po tym ja: vi /etc/yum.repos.d/epel.repo includepkgs=nss-mdns wine* gparted cups-pdf Więc w ten sposób instaluję świeże wino (+ puchary-pdf) …

2
yum instaluje starą wersję cmake
Z jakiegoś powodu, gdy uruchamiam się, yumaby uzyskać cmake, zainstaluje starszą wersję. Czy to możliwe, ponieważ moja lista repozytoriów nie jest kompletna? Korzystam z CentOS 6, używając minimalnej instalacji na pulpicie z instalacyjnej płyty CD innej niż net. Czy ktoś może mi dać link repo lub coś takiego? To samo …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.