Jak automatycznie otwierać okna i karty terminali, ssh i sudo su?


8

Kiedy zaczynam dzień przed komputerem, najpierw muszę wykonać następujące czynności:

 • W obszarze roboczym 1:
  • Otwórz nowe okno terminala ssh loginserver, a następnie ssh serverA1isudo su account00
  • Otwórz nową kartę terminala ssh loginserver, a następnie ssh serverA2isudo su account00
  • Otwórz nową kartę terminala ssh loginserver, a następnie ssh serverA3isudo su account00
 • W obszarze roboczym 2:
  • Otwórz nowe okno terminala, 1 ssh loginserver, a następnie ssh serverB1isudo su account00
  • Otwórz nową kartę terminala ssh loginserver, a następnie ssh serverB2isudo su account00
  • Otwórz nową kartę terminala ssh loginserver, a następnie ssh serverB3isudo su account00
 • W obszarze roboczym 3:
  • itp...

Czy istnieje sposób na zautomatyzowanie całego procesu, np. Posiadanie skryptu, który automatycznie otwiera każde okno terminala we własnym obszarze roboczym, wszystkie zakładki terminala w każdym oknie i wszystkie odpowiednie polecenia ssh/ sudo su? Jeśli nie, które części mogę zautomatyzować?


Może xdotoolpomóc
Pandya

Może askubuntu.com/a/446065/16395 może dać jakąś wskazówkę ...
Rmano,

Odpowiedzi:


1

Chciałbym użyć skryptu bash dla każdego obszaru roboczego i dodać tam polecenia.

to podstawowa idea, a następnie można dodać polecenia jak ten , w którym zaczynasz nowy terminal i uruchomić kilka poleceń.

i po prostu zaktualizuj plik bash, który powinien być podobny do pliku nazwa_pliku.sh i oznacz go jako plik wykonywalny, aby można go uruchomić, klikając go dwukrotnie.

Może to pomóc w uruchomieniu poleceń w nowym obszarze roboczym.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.