Czy RhythmBox ma interfejs linii poleceń lub metodę komunikacji międzyprocesowej?


21

Naprawdę chciałbym komunikować się z Rhythmbox z serwerem internetowym, aby móc zdalnie zmieniać muzykę odtwarzaną ze smartfona. Czy istnieje interfejs wiersza poleceń dla Rhythmbox do robienia rzeczy takich jak następujące (fikcyjne) polecenia?

rhythmbox next
rhythmbox shuffle=false
rhythmbox change album='Dark Side of the Moon' artist='Pink Floyd' song='Time' 

Czy zamiast tego istnieje gniazdo lub interfejs przekazywania wiadomości? Czy są jakieś programy zastępcze, które mogłyby wykonać zadanie, takie jak Banshee lub inny rodzaj serwera?
2
@foss nie, żadne z pytań nie ma podobnej odpowiedzi jak Geppetos.
Braiam

Odpowiedzi:


16

Zasadniczo krótka odpowiedź brzmi „Tak”, a uzupełnieniem takiej odpowiedzi będzie „Użyj rhythmbox-clientkomendy z terminala, aby kontrolować swój bieżący Rhythmbox, jeśli nie jest jeszcze załadowana, pierwsza instancja twoich komend wywoła ją”.

Na przykład: rhythmbox-client --playspowoduje, że bieżąca sesja Rhythmbox rozpocznie odtwarzanie bieżącego utworu (lub pierwszego utworu na liście). Jeśli Rhythmbox jest zamknięty, najpierw go otworzy, aby rozpocząć odtwarzanie.

Więcej informacji na temat rhythmbox-clienti jego wykorzystania można znaleźć na stronie podręcznika klienta rhythmbox-client . Umieszczam tutaj część strony tylko dla odniesienia.

NAME
    rhythmbox-client - controls a running instance of rhythmbox

SYNOPSIS
    rhythmbox-client [option...][file...]

DESCRIPTION
    rhythmbox-client is a tool for controlling an already running instance
    of rhythmbox.  It's useful for remote control scripting, adding
    specific files to the library from the shell, or printing details of
    what's playing. It also has an interactive mode, useful for controlling
    playback remotely via ssh. Any files specified after the option
    arguments will be added to the library. If the --enqueue option is
    given, the files will also be added to the play queue.

OPTIONS
    -?,--help
       Show help options

    --debug
       Enable debug output

    --no-start
       Do not start a new instance of rhythmbox

    --quit Quit rhythmbox

    -i,--interactive
       Start interactive mode --no-present Don't present an existing
       rhythmbox window

    --next Jump to next song

    --previous
       Jump to previous song

    --play Resume playback if currently paused

    --pause
       Pause playback if currently playing

    --play-pause
       Toggle play/pause mode

    --stop Stop playback if currently playing

    --play-uri=URI
       Play a specified URI, importing it if necessary

    --enqueue
       Add specified tracks already in the library to the play queue

    --clear-queue
       Empty the play queue before adding new tracks

    --print-playing
       Print the title and artist of the playing song

    --print-playing-format=format
       Print formatted details of the song (see FORMAT OPTIONS below).

    --set-volume
       Set the playback volume

    --volume-up
       Increase the playback volume

    --volume-down
       Decrease the playback volume

    --print-volume
       Print the current playback volume

    --select-source=URI
       Select the source corresponding to a URI (device or mount point)

    --activate-source=URI
       Select the source corresponding to a URI (device or mount point)
       and start playing from it if not already playing.

    --play-source=URI
       Select the source corresponding to a URI (device or mount point)
       and start playing from it.

FORMAT OPTIONS
    %at  album title

    %aa  album artist

    %aA  album artist (lowercase)

    %as  album artist sortname

    %aS  album artist sortname (lowercase)

    %ay  album year

    %ag  album genre

    %aG  album genre (lowercase)

    %an  album disc number

    %aN  album disc number, zero padded

    %st  stream title

    %tn  track number (i.e 8)

    %tN  track number, zero padded (i.e 08)

    %tt  track title

    %ta  track artist

    %tA  track artist (lowercase)

    %ts  track artist sortname

    %tS  track artist sortname (lowercase)

    %td  track duration

    %te  track elapsed time

    Variables can be combined using quotes. For example "%tn %aa %tt", will
    print the track number followed by the artist and the title of the
    track.

AUTHOR
    This manual page was written by Sven Arvidsson <sa@whiz.se>, for the
    Debian system (but may be used by others).

Edytować

Zainteresowałem się tym tematem, więc przeprowadziłem test z następną komendą:

dbus-send --print-reply --dest=org.mpris.MediaPlayer2.rhythmbox /org/mpris/MediaPlayer2 org.mpris.MediaPlayer2.Player.Seek int64:60000000

Z oryginalnej odpowiedzi opublikowanej tutaj. Co faktycznie działa w przypadku zadania polegającego na wyszukiwaniu aktualnie odtwarzanego utworu (na podstawie komentarza pytającego).

Powodzenia!


Niesamowite! To oszczędza mi tyle bólu głowy. Czy wiesz, czy jest jakaś --seekzdolność? Nie zawiera go na stronach podręcznika.
Athan Clark

Niestety opcje klienta rhythmbox są ograniczone. Dla twojej wygody dodałem szczegóły do ​​tej odpowiedzi.
Geppettvs D'Constanzo

Spójrz na tę odpowiedź: unix.stackexchange.com/a/75680 , poprzednia opcja --seek wydaje się być przestarzała, ale wydaje się, że istnieje inne rozwiązanie. Daj nam znać, jeśli ci się powiedzie. Dziękuję Ci.
Geppettvs D'Constanzo

No cóż ... Upuściłem dla ciebie kolejną edycję. Powodzenia!
Geppettvs D'Constanzo

Okazuje się, że Banshee ma możliwość zapytania o informacje o bieżącym odtwarzaczu (takie jak odtwarzanie ścieżki, pozycja kursora, stan odtwarzacza itp.) Oraz sterowanie odtwarzaniem! banshee --help„wyjaśnia wszystko! Dziękuję za pomoc, mam nadzieję, że masz wspaniały dzień!
Athan Clark
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.