Pytania otagowane jako oom-killer

3
Rsync uruchomił Linux OOM Killer na pojedynczym pliku 50 GB
Mam pojedynczy plik 50 GB na server_A i kopiuję go na server_B. biegnę server_A$ rsync --partial --progress --inplace --append-verify 50GB_file root@server_B:50GB_file Server_B ma 32 GB pamięci RAM z zamianą 2 GB. Jest w większości bezczynny i powinien mieć dużo wolnej pamięci RAM. Ma dużo miejsca na dysku. Przy około 32 …
66 rsync  oom  oom-killer 

1
Skalowanie Logstash (z redis / elasticsearch)
W klastrze ponad 12 centów serwerów 5.8 wdrożyłem logstash przy użyciu natywnego nadawcy logstash, który odsyła z /var/log/*/*.logpowrotem do centralnego serwera logstash. Próbowaliśmy użyć rsyslogd jako nadawcy, ale z powodu błędu w module ImFile rsyslogd, jeśli zdalny koniec nie odpowiedział, dzienniki gromadziłyby się w pamięci. Obecnie używamy Redis jako mechanizmu …

4
Sytuacja Linux-a
Mam nierozwiązaną ciągłą sytuację dotyczącą paniki i paniki. Nie jestem pewien, czy system zapełni wszystkie pamięci RAM (36 GB). Dlaczego ten system wywołał tę sytuację? Podejrzewam, że ma to związek ze strefą lowmem w 32-bitowych systemach Linux. Jak mogę analizować logi z paniki jądra i oom-killera? Z poważaniem, Jądro 3.10.24 …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.