Pytania otagowane jako local-system

3
Jak przyznać dostęp sieciowy do konta LocalSystem?
Jak udzielasz dostępu do zasobów sieciowych do LocalSystemkonta (NT AUTHORITY \ SYSTEM)? tło Podczas uzyskiwania dostępu do sieci konto LocalSystem działa jak komputer w sieci : Konto LocalSystem Konto LocalSystem jest predefiniowanym kontem lokalnym używanym przez menedżera kontroli usług. ... i działa jako komputer w sieci. Lub jeszcze raz to …

6
Jak skonfigurować ustawienia proxy dla LOCAL SYSTEM?
Jeśli zmienię ustawienia proxy za pomocą Panelu sterowania, ustawienia zostaną zapisane w HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnablei ...\ProxyServer. Te ustawienia nie są oczywiście używane, gdy działa jako usługa LOCAL SYSTEM. Próbowałem więc ustawić ProxyEnablei ProxyServerponiżej HKEY_USERS\S-1-5-18\...( HKEY_USERS\.DEFAULT\...oraz wszystkich innych użytkowników w systemie), ale to nie działa. Jak ustawić ustawienia proxy dla LOCAL SYSTEMużytkownika?
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.