Pytania otagowane jako known-hosts

16
Czy mogę automatycznie dodać nowy host do znanych hostów?
Oto moja sytuacja: konfiguruję wiązkę testową, która od klienta centralnego uruchamia wiele instancji maszyn wirtualnych, a następnie wykonuje na nich polecenia ssh. Maszyny wirtualne będą miały wcześniej nieużywane nazwy hostów i adresy IP, więc nie będą one znajdować się w ~/.ssh/known_hostspliku na kliencie centralnym. Problem, który mam, polega na tym, …
249 linux  ssh  known-hosts 

2
scp bez sprawdzania znanych_hostów
Czy jest szansa na pominięcie known_hostsczeku bez jego wyczyszczenia known_hostslub wyłączenia ssh.conf? Nie mam dostępu known_hostsani ssh.confjeszcze. Nie znajdź żadnego odpowiedniego w man.
58 ssh  scp  known-hosts 

2
Czy istnieje ryzyko bezpieczeństwa związane z ujawnieniem pliku znanego hosta SSH?
Mówię na konferencji w przyszłym tygodniu o niektórych narzędziach programowych, które stworzyłem. Podczas tej prezentacji mój laptop będzie wyświetlany na ekranie projektora. Prezentacja zostanie nagrana na wideo i opublikowana na youtube. Jeśli z jakiegoś powodu mam okazję otworzyć i edytować ~/.ssh/known_hostsplik podczas tej prezentacji, czy powinienem w tym czasie odłączyć …

8
SSH do skrzynki z często zmienianym adresem IP
Mam niektóre chmurki, które często zmieniają adres IP. Ssh używam nazwy hosta, ale muszę edytować plik znane_hosty przy każdym uruchomieniu serwera z powodu tego komunikatu o błędzie: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! Someone could be eavesdropping …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.