Pytania otagowane jako import


3
Jak wyświetlać ostrzeżenia z narzędzia „mysqlimport”?
Na początek nie chodzi o ładowanie danych z poziomu samego MySQL, ale za pomocą narzędzia wiersza polecenia „mysqlimport”. Używam go do ładowania pliku CSV bezpośrednio do tabeli i muszę zobaczyć wygenerowane ostrzeżenia. Nie mogę wyświetlać ostrzeżeń, aby wyświetlały się przy włączonym gadatliwym mówieniu lub debugowaniu. Jakieś pomysły? (MySQL 5.0.5)

3
mysqldump nie tworzy tabel ani nie importuje żadnych danych
Próbuję zaimportować mysqldump do nowej bazy danych. Kiedy biegnę: mysqldump -umydbuser -p --database testimport < database.dump Otrzymuję następujące dane wyjściowe: Enter password: -- MySQL dump 10.11 -- -- Host: localhost Database: testimport -- ------------------------------------------------------ -- Server version 5.0.75-0ubuntu10.3 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; …
11 mysql  import 


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.