Pytania otagowane jako grep

grep to narzędzie wiersza poleceń do wyszukiwania wzorców tekstowych w plikach.

5
Jak przeglądać pliki binarne, które wyglądają jak tekst?
Mam pliki binarne, które powinny być tekstem (są to wyeksportowane dzienniki), ale nie mogę otworzyć go mniej (wygląda brzydko - wygląda jak plik binarny). Odkryłem, że mogę otworzyć go za pomocą vi i mogę to zrobić (zobaczysz rzeczywiste dzienniki), ale tak naprawdę chciałbym to zrobić, przechodząc przez nie (bez konieczności …
76 grep  text  binary  parsing 6
Jak zapobiec zgłaszaniu własnego procesu przez „ps”?
$ ps | grep django 28006 ttys004 0:01.12 /usr/bin/python bin/django celeryd --beat 51393 ttys005 0:01.45 /usr/bin/python bin/django celeryd -l INFO 51472 ttys005 0:01.29 /usr/bin/python bin/django celeryd -l INFO 51510 ttys005 0:01.89 /usr/bin/python bin/django celeryd -l INFO 51801 ttys005 0:01.83 /usr/bin/python bin/django celeryd -l INFO 53470 ttys005 0:03.97 /usr/bin/python bin/django celeryd …
52 process  grep  ps 

7
Rekurencyjne wyszukiwanie tekstu z wzorami grep i plików
Biorąc pod uwagę tę przykładową strukturę folderów: /folder1/file1.txt /folder1/file2.djd /folder2/file3.txt /folder2/file2.fha Jak przeprowadzić rekursywne wyszukiwanie tekstu we wszystkich *.txtplikach z grep„/”? ( "grep -r <pattern> *.txt"kończy się niepowodzeniem po uruchomieniu z „/”, ponieważ .txtw tym folderze nie ma żadnych plików).

3
Jak radzić sobie ze spacjami w nazwach plików podczas korzystania z xargs podczas wyszukiwania wyników?
Jedną z moich powszechnych praktyk jest wykonywanie greps na wszystkich plikach określonego typu, np. Znajdowanie wszystkich plików HTML zawierających słowo „rumpus”. Aby to zrobić, używam find /path/to -name "*.html" | xargs grep -l "rumpus" Czasami findzwraca plik ze spacją w nazwie, np my new file.html. Po xargsprzekazaniu tego grepotrzymuję jednak …
28 find  grep  pipe  xargs 

8
Czy zamiast tego można użyć awk?
Chciałbym uzyskać numer ratingjako wynik z tego # nc localhost 9571 language: language:en_ZA.UTF-8 language:en_ZW.UTF-8 session-with-name:Ubuntu Classic (No effects):gnome-session --session=2d-gnome session-with-name:Ubuntu (Safe Mode):gnome-session -f --session=2d-gnome session-with-name:Ubuntu Classic:gnome-session --session=classic-gnome xsession:/etc/X11/Xsession rating:94 Mogę to zrobić w ten sposób # nc localhost 9571 | grep rating | cut -d: -f2 94 ale awkzamiast tego …
17 linux  bash  grep  awk 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.