Pytania otagowane jako access-control-list

Lista kontroli dostępu to lista reguł, zwykle przechowywanych na urządzeniach sieciowych, takich jak przełączniki, routery lub zapory, które odpowiadają ruchowi sieciowemu. Specyficzny termin „lista dostępu” jest używany w kontekście urządzeń Cisco, chociaż pojęcie „listy dostępu” jest bardziej ogólne.

2
Co tak naprawdę robi „Wymagaj wszystkich przyznanych” Apache'a?
Właśnie zaktualizowałem mój serwer Apache do Apache / 2.4.6, który działa pod Ubuntu 13.04. Kiedyś miałem plik vhost, który miał następujące elementy: <Directory "/home/john/development/foobar/web"> AllowOverride All </Directory> Ale kiedy pobiegłem, dostałem „Zabronione. Nie masz pozwolenia na dostęp /” Po odrobinie googlingu odkryłem, że aby ponownie uruchomić moją stronę, musiałem dodać …

4
linux / setfacl - Ustaw wszystkie bieżące / przyszłe pliki / katalogi w katalogu nadrzędnym na 775 z określonym właścicielem / grupą
Mam katalog o nazwie „członkowie”, a pod nim znajdują się foldery / pliki. Jak mogę rekurencyjnie ustawić wszystkie bieżące foldery / pliki i wszystkie przyszłe utworzone tam domyślnie mają 775 uprawnień i należą odpowiednio do właściciela / grupy nikt / administrator? Włączyłem ACL, zamontowane, ale nie mogę uzyskać polecenia setfacl, …


7
Dlaczego CP nie szanuje list ACL?
Typowym sposobem konfigurowania katalogu do udostępniania plików w grupie jest: $ mkdir foo $ chgrp felles foo $ chmod g+ws foo $ setfacl -m group:felles:rwx foo $ setfacl -dm group:felles:rwx foo Zapewnia to, że wszystkie utworzone pliki foosą odczytywalne i zapisywane przez grupę felles: $ umask 0022 $ echo hi …

1
setfacl: x.txt: Operacja nie jest obsługiwana
Co zrobiłem i co zrobiłem: > getfacl x.txt # file: x.txt # owner: cwhii # group: cwhii user::rw- group::r-- other::r-- > groups cwhii adm dialout cdrom plugdev lpadmin admin sambashare > setfacl --modify=g:adm:rw x.txt setfacl: x.txt: Operation not supported > uname -a Linux road 2.6.31-19-generic #56-Ubuntu SMP Thu Jan 28 …


3
Jak skopiować listy ACL na Mac OS X?
Większość pochodnych unix może kopiować listy ACL z jednego pliku do drugiego za pomocą: getfacl filename1 | setfacl -f - filename2 Niestety Mac OS X nie ma komend getfacl i setfacl, ponieważ dodały obsługę ACL do chmod. chmod -E akceptuje listę ACL na stdin, ale nie znalazłem polecenia, które wypluwa …

3
Obejście limitu reguł ACL sieci AWS
Maksymalnie do listy ACL sieci VPC można zastosować 40 reguł. Mam listę ponad 50 adresów IP, które muszę jawnie zablokować dostęp w naszych systemach, za pośrednictwem dowolnego portu i dowolnego protokołu. Jest to idealny cel dla listy ACL, ale limit utrudnia mi wykonanie tego zadania. Oczywiście mogę to zrobić w …

3
Czy Samba może obsługiwać pełne listy ACL systemu Windows?
Skonfigurowałem host Samba 3 z integracją AD i systemem plików obsługującym ACL. Za pomocą klienta Windows mogę ustawić uprawnienia użytkowników i grup. Do tej pory Samba mapuje tylko uprawnienia rwx POSIX ACL, co uniemożliwia mi korzystanie z uprawnień „Modyfikuj” lub „Pełna kontrola” w systemie Windows. Przeczytałem także kilka rzeczy na …

3
Czy mogę zastąpić moją umask za pomocą list ACL, aby wszystkie pliki utworzone w danym świecie katalogów były czytelne?
Załóżmy, że mój umask to 0077. Mam katalog, foow którym chcę mieć do niego specjalne uprawnienia. Wszystkie pliki, które tworzę, foopowinny być czytelne dla świata, a wszystkie katalogi powinny być czytelne dla świata i wykonywalne. Obecnie, jeśli utworzę plik, będzie to 0600, a katalog to 0700: $ cd foo/ $ …


Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.