Czy generowanie CSR za pomocą IIS 7.5 w systemie Windows Server 2008 R2 zawsze tworzy nowy klucz prywatny?


11

Generowanie CSR dla serwera Windows 2008 R2 i należy upewnić się, że klucz prywatny użyty do CSR jest nowy.

Używałem wcześniej OpenSSL do tworzenia własnych samopodpisanych certyfikatów do testowania i jeśli dobrze pamiętam, byłem w stanie określić klucz prywatny do użycia.

W certyfikatach serwera IIS nigdy nie jestem proszony o wygenerowanie lub wybranie klucza prywatnego.

Czy generowanie CSR na serwerze z systemem Windows zawsze tworzy dla niego nowy klucz prywatny? Jeśli nie, w jaki sposób mogę zapewnić, że nowy klucz prywatny zostanie utworzony / użyty?


1
Masz na myśli klucz prywatny ?
EEAA

1
Tak, dziękuję, edycja teraz. Jestem programistą przed sysadminem, więc pierwszy klucz właśnie wyszedł mi z głowy. :)
jzimmerman2011

Generujesz CSR czy generujesz certyfikat? Co dokładnie robisz i jak to robisz? (To robi różnicę.)
HopelessN00b

Generuję raport CSR, który zostanie przekazany urzędowi certyfikacji w celu utworzenia certyfikatu. Odbywa się to za pośrednictwem usług IIS i interfejsu certyfikatów serwera.
jzimmerman2011

Odpowiedzi:


8

tak

Kreator „Utwórz żądanie certyfikatu” automatycznie generuje nową parę kluczy.

W certyfikatach serwera IIS nigdy nie jestem proszony o wygenerowanie lub wybranie klucza prywatnego.

To w rzeczywistości nie jest prawdą - czarodziej po prostu nie jest w tym zbyt oczywisty.

Po wprowadzeniu informacji o tożsamości (nazwa zwyczajowa, miejscowość, organizacja itp.) I naciśnięciu przycisku „Dalej” na drugim ekranie zostaną wyświetlone 2 pytania:

 1. Dostawca usług kryptograficznych (CSP)
 2. Długość bitu

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Wybór domyślnego CSP - Microsoft RSA SChannel CSP - i długość bitu 2048 byłaby odpowiednikiem systemu Windows:

openssl req -new -newkey rsa:2048

Anatomia wniosku o podpisanie

Sam CSR można uznać za składający się z 3 „części”:

 1. Informacje o tożsamości w postaci zwykłego tekstu (CN, miejscowość, organizacja itp.)
  • To po prostu ciągi znaków, sygnatariusz (CA) może dowolnie je zmieniać
 2. Klucz publiczny
  • Będziesz potrzebował odpowiedniego klucza prywatnego na swoim serwerze
 3. Opcjonalne pola rozszerzeń
  • Nadal tylko jasne informacje tekstowe

Emitent sprawdza informacje zawarte we wniosku o podpisanie i może zmienić treść zarówno (1), jak i (3).
Następnie Emitent używa swojego prywatnego klucza CA do szyfrowania klucza publicznego żądającego (2).

Wydane końcowe świadectwo zawiera:

 1. Informacje o tożsamości w postaci zwykłego tekstu (CN, miejscowość, organizacja itp.)
  • Teraz z dodanymi informacjami o wystawcy
 2. Klucz publiczny
  • Nadal taki sam jak powyżej
 3. Opcjonalne pola rozszerzeń
  • Teraz może z polami rozszerzeń wystawcy
 4. Kropla sygnatury
  • Jest to klucz publiczny podpisany kluczem prywatnym urzędu certyfikacji

Teraz, gdy następnym razem klient dostanie twój certyfikat, może użyć klucza publicznego wystawcy CA do odszyfrowania obiektu blob podpisu (4) i porównania go z kluczem publicznym w certyfikacie

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.