Pytania otagowane jako tkinter

Tkinter jest standardowym interfejsem Pythona do zestawu narzędzi graficznego interfejsu użytkownika „Tk”. W Pythonie 3 nazwa modułu została zmieniona z Tkinter na tkinter.

20
Zainstaluj tkinter dla Pythona
Staram się import Tkinter. Jednak Tkinterpojawia się błąd informujący, że nie został zainstalowany: ImportError: No module named _tkinter, please install the python-tk package Prawdopodobnie mógłbym zainstalować go za pomocą menedżera synaptic (czy mogę?), Ale musiałbym zainstalować go na każdym komputerze, na którym programuję. Czy można by dodać bibliotekę Tkinter do …
277 python  linux  tkinter  install 

12
Jak mogę utworzyć bezpośrednio wykonywalną międzyplatformową aplikację GUI za pomocą Pythona?
Python działa na wielu platformach i może być używany w aplikacjach stacjonarnych i internetowych, dlatego doszedłem do wniosku, że istnieje sposób na skompilowanie go w plik wykonywalny dla komputerów Mac, Windows i Linux. Problem w tym, że nie mam pojęcia, od czego zacząć ani jak napisać GUI, czy ktoś może …

14
ImportError: Żaden moduł o nazwie „Tkinter”
Z jakiegoś powodu nie mogę użyć modułu Tkinterlub tkinter. Po uruchomieniu następującego polecenia w powłoce pytona import Tkinter lub import tkinter Mam ten błąd ModuleNotFoundError: Brak modułu o nazwie „Tkinter” lub ModuleNotFoundError: Brak modułu o nazwie „tkinter” Jaki może być powód i jak możemy to rozwiązać?
206 python  tkinter 

7
_tkinter.TclError: brak wyświetlanej nazwy i zmiennej środowiskowej $ DISPLAY
Na serwerze uruchamiam prosty skrypt Pythona: import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np x = np.random.randn(60) y = np.random.randn(60) plt.scatter(x, y, s=20) out_png = 'path/to/store/out_file.png' plt.savefig(out_png, dpi=150) Próbuję użyć polecenia python example.pyna tym serwerze, na którym jest zainstalowany program Matplotlib 1.5.1. Błąd: Traceback (most recent call last): File "example.py", …

16
błąd matplotlib - brak modułu o nazwie tkinter
Próbowałem użyć pakietu matplotlib za pośrednictwem Pycharm IDE w systemie Windows 10. po uruchomieniu tego kodu: from matplotlib import pyplot Otrzymuję następujący błąd: ImportError: No module named 'tkinter' Wiem, że w Pythonie 2.x nazywał się Tkinter, ale to nie jest problem - właśnie zainstalowałem zupełnie nowego pytona 3.5.1. EDYCJA: ponadto …

17
Jak przekazać argumenty do polecenia przycisku w Tkinter?
Załóżmy, że wykonałem następujące czynności Buttonz Tkinter w Pythonie: import Tkinter as Tk win = Tk.Toplevel() frame = Tk.Frame(master=win).grid(row=1, column=1) button = Tk.Button(master=frame, text='press', command=action) Metoda actionjest wywoływana po naciśnięciu przycisku, ale co jeśli chciałbym przekazać do niej jakieś argumenty action? Próbowałem z następującym kodem: button = Tk.Button(master=frame, text='press', command=action(someNumber)) …

7
Jak zaktualizować działkę w matplotlib?
Mam problemy z przerysowaniem rysunku tutaj. Pozwalam użytkownikowi określić jednostki w skali czasu (oś x), a następnie ponownie obliczam i wywołuję tę funkcję plots(). Chcę, aby działka po prostu się zaktualizowała, a nie dodawała kolejną fabułę do figury. def plots(): global vlgaBuffSorted cntr() result = collections.defaultdict(list) for d in vlgaBuffSorted: …

7
Najlepszy sposób na ustrukturyzowanie aplikacji tkinter?
Poniżej przedstawiono ogólną strukturę mojego typowego programu tkinter w języku Python. def funA(): def funA1(): def funA12(): # stuff def funA2(): # stuff def funB(): def funB1(): # stuff def funB2(): # stuff def funC(): def funC1(): # stuff def funC2(): # stuff root = tk.Tk() button1 = tk.Button(root, command=funA) …
136 python  tkinter 


5
Jak uruchomić własny kod razem z pętlą zdarzeń Tkintera?
Mój młodszy brat dopiero zaczyna programować, a w ramach swojego projektu Science Fair przeprowadza symulację stada ptaków na niebie. Napisał większość swojego kodu i działa dobrze, ale ptaki muszą się poruszać w każdej chwili . Jednak Tkinter poświęca czas na własną pętlę zdarzeń, więc jego kod nie będzie działać. Wykonywanie …
119 python  events  tkinter 

16
Jak mogę utworzyć proste okno komunikatu w Pythonie?
Szukam tego samego efektu co alert()w JavaScript. Dziś po południu napisałem prostego tłumacza internetowego, używając Twisted.web. Zasadniczo przesyłasz blok kodu Pythona za pośrednictwem formularza, a klient przychodzi, pobiera go i wykonuje. Chcę mieć możliwość tworzenia prostego komunikatu wyskakującego bez konieczności ponownego pisania całej serii standardowego kodu wxPython lub TkInter za …
119 python  wxpython  tkinter 

4
Dynamiczna aktualizacja działki w matplotlib
Tworzę aplikację w Pythonie, która zbiera dane z portu szeregowego i rysuje wykres zebranych danych względem czasu przybycia. Czas przybycia danych jest niepewny. Chcę, aby fabuła była aktualizowana po otrzymaniu danych. Szukałem, jak to zrobić i znalazłem dwie metody: Wyczyść wykres i ponownie narysuj wykres ze wszystkimi punktami. Animuj wykres, …

12
Jak pip lub easy_install tkinter w systemie Windows
Mój Idle generuje błędy i mówi, że tkinternie można zaimportować. Czy istnieje prosty sposób instalacji tkinterza pośrednictwem piplub easy_install? Wydaje się, że jest wiele nazw pakietów dla tego ... Ta i inne różne odmiany tkinter-pypynie działają. pip install python-tk Używam systemu Windows z Pythonem 2.7 i nie mam apt-getani innych …

9
Jak uzyskać dane wejściowe z Tkinter Text Widget?
Jak uzyskać dane wejściowe Tkinter z Textwidżetu? EDYTOWAĆ Zadałem to pytanie, aby pomóc innym z tym samym problemem - z tego powodu nie ma przykładowego kodu. Ta kwestia niepokoiła mnie od wielu godzin i użyłem tego pytania, aby uczyć innych. Proszę nie ocenić go tak, jakby to było prawdziwe pytanie …
103 python  tkinter 

3
Przełączaj się między dwiema ramkami w tkinter
Zbudowałem kilka moich pierwszych skryptów z ładnym małym GUI, jak pokazały mi tutoriale, ale żaden z nich nie dotyczy tego, co zrobić dla bardziej złożonego programu. Jeśli masz coś z „menu startowym”, na ekranie początkowym i po wybraniu przez użytkownika przechodzisz do innej sekcji programu i odpowiednio przerysowujesz ekran, jaki …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.