Pytania otagowane jako sql-scripts

9
Wyeksportuj określone wiersze z tabeli PostgreSQL jako skrypt SQL INSERT
Mam schemat bazy danych o nazwie: nyummyi tabelę o nazwie cimory: create table nyummy.cimory ( id numeric(10,0) not null, name character varying(60) not null, city character varying(50) not null, CONSTRAINT cimory_pkey PRIMARY KEY (id) ); Chcę wyeksportować dane cimorytabeli jako wstawianie pliku skryptu SQL. Chcę jednak eksportować rekordy / dane …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.