Pytania otagowane jako row-height


9
Ustawianie niestandardowej wysokości UITableViewCells
Używam niestandardowego UITableViewCell, który ma pewne etykiety, przyciski i widoki obrazów do wyświetlenia. W komórce znajduje się jedna etykieta, której tekst jest NSStringobiektem, a długość łańcucha może być zmienna. Ze względu na to, że nie można ustawić wysokość stałej do komórki w UITableView„s heightForCellAtIndexmetody. Wzrost komórki w zależności od wysokości …

25
Problem z dynamiczną wysokością dla komórek UITableView (Swift)
Dynamiczny tekst o zmiennej długości jest wstawiany do etykiet komórek widoku tabeli. Aby wysokości komórek widoku tabeli były dynamicznie zmieniane, zaimplementowałem w viewDidLoad(): self.tableView.estimatedRowHeight = 88.0 self.tableView.rowHeight = UITableViewAutomaticDimension Działa to dobrze w przypadku komórek, które nie zostały jeszcze przewinięte (jak UITableViewAutomaticDimentionjest wywoływane podczas przewijania do komórki), ale nie w …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.