Pytania otagowane jako pip

Służy do zadawania pytań na temat instalatora pakietu Python


30
instalacja pip zakończy się niepowodzeniem z „błędem połączenia: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] weryfikacja certyfikatu nie powiodła się (_ssl.c: 598)”
Jestem bardzo nowy w Pythonie i staram się > pip install linkcheckerna Windows 7. Kilka notatek: instalacja pip kończy się niepowodzeniem bez względu na pakiet. Na przykład > pip install scrapypowoduje również błąd SSL. Waniliowa instalacja Python 3.4.1 zawiera pip 1.5.6. Pierwszą rzeczą, którą próbowałem zrobić, to zainstalować linkchecker. Python …
397 python  windows  ssl  pip 

20
Instalowanie PIL za pomocą pip
Próbuję zainstalować PIL (bibliotekę obrazowania Python) za pomocą polecenia: sudo pip install pil ale dostaję następujący komunikat: Downloading/unpacking PIL You are installing a potentially insecure and unverifiable file. Future versions of pip will default to disallowing insecure files. Downloading PIL-1.1.7.tar.gz (506kB): 506kB downloaded Running setup.py egg_info for package PIL WARNING: …

16
Czy można użyć pip do zainstalowania pakietu z prywatnego repozytorium GitHub?
Próbuję zainstalować pakiet Python z prywatnego repozytorium GitHub. W przypadku publicznego repozytorium mogę wydać następujące polecenie, które działa dobrze: pip install git+git://github.com/django/django.git Jeśli jednak spróbuję tego dla prywatnego repozytorium: pip install git+git://github.com/echweb/echweb-utils.git Otrzymuję następujące dane wyjściowe: Downloading/unpacking git+git://github.com/echweb/echweb-utils.git Cloning Git repository git://github.com/echweb/echweb-utils.git to /var/folders/cB/cB85g9P7HM4jcPn7nrvWRU+++TI/-Tmp-/pip-VRsIoo-build Complete output from command /usr/local/bin/git clone …
349 python  git  github  pip 

10
Jak zainstalować pakiet yaml dla Pythona?
Mam program w języku Python, który używa YAML. Próbowałem zainstalować go na nowym serwerze przy użyciu pip install yamli zwraca następujące informacje: $ sudo pip install yaml Downloading/unpacking yaml Could not find any downloads that satisfy the requirement yaml No distributions at all found for yaml Storing complete log in …
347 python  python-2.7  yaml  pip  pyyaml 

10
Instalowanie pakietów Pythona z folderu lokalnego systemu plików do virtualenv za pomocą pip
Czy jest możliwe instalowanie pakietów za pomocą pip z lokalnego systemu plików? Uruchomiłem python setup.py sdistpakiet, który utworzył odpowiedni plik tar.gz. Ten plik jest przechowywany w moim systemie pod adresem /srv/pkg/mypackage/mypackage-0.1.0.tar.gz. Teraz w środowisku wirtualnym chciałbym zainstalować pakiety pochodzące z pypi lub z określonej lokalizacji lokalnej /srv/pkg. czy to możliwe? …
346 python  pip 

30
„pip” nie jest rozpoznawane jako polecenie wewnętrzne ani zewnętrzne
Występuje dziwny błąd podczas próby zainstalowania Django na moim komputerze. Oto sekwencja, którą wpisałem w moim wierszu poleceń: C:\Python34>python get-pip.py Requirement already up-to-date: pip in c:\python34\lib\site-packages Cleaning up... C:\Python34>pip install Django 'pip' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. C:\Python34>lib\site-packages\pip install Django 'lib\site-packages\pip' …
336 python  django  windows  pip 


3
Instalowanie pakietów pip w folderze $ HOME
Czy to możliwe? Podczas instalacji pipzainstaluj pakiety python w moim $HOMEfolderze. (na przykład chcę zainstalować mercurial, używając pip, ale w środku $HOMEzamiast /usr/local) /usr/localKorzystam z komputera Mac i pomyślałem o tej możliwości, zamiast „zanieczyszczać” moją , $HOMEzamiast tego skorzystam z mojej . PEP370 właśnie o to chodzi. Czy wystarczy utworzyć …
330 python  pip 


5
Gdzie pip instaluje swoje pakiety?
Aktywowałem virtualenv z zainstalowanym pipem. Zrobiłem pip3 install Django==1.8 i Django zostało pomyślnie pobrane. Teraz chcę otworzyć folder Django. Gdzie znajduje się folder? Zwykle byłoby to w „pobraniu”, ale nie jestem pewien, gdzie by to było, gdybym zainstalował go za pomocą pipa w virtualenv.
323 python  django  pip  virtualenv 


6
Instalowanie modułu python w kodzie
Muszę zainstalować pakiet z PyPi bezpośrednio w moim skrypcie. Może jest jakiś moduł lub distutils( distribute, pipetc.) funkcja, która pozwala mi tylko wykonać coś takiego pypi.install('requests')i wnioski zostaną zainstalowane w moim virtualenv.

25
nazwa_pliku.whl koło nie jest obsługiwane na tej platformie
Chciałbym zainstalować, scipy-0.15.1-cp33-none-win_amd64.whlktóry zapisałem na dysku lokalnym. Ja używam: pip 6.0.8 from C:\Python27\Lib\site-packages python 2.7.9 (default, Dec 10 2014, 12:28:03) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] kiedy biegnę: pip install scipy-0.15.1-cp33-none-win_amd64.whl Otrzymuję następujący błąd: scipy-0.15.1-cp33-none-win_amd64.whl is not supported wheel on this platform Chciałbym wiedzieć, na czym polega problem?
299 python  pip 

16
Jak naprawić błąd „ImportError: nie można zaimportować nazwy IncompleteRead”?
Kiedy próbuję zainstalować cokolwiek przy pomocy piplub pip3, otrzymuję: $ sudo pip3 install python3-tk Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/pip3", line 9, in <module> load_entry_point('pip==1.5.6', 'console_scripts', 'pip3')() File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources.py", line 356, in load_entry_point return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name) File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources.py", line 2476, in load_entry_point return ep.load() File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources.py", line 2190, in …
284 python  pip 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.