Pytania otagowane jako ninject


5
Ninject vs Unity for DI [zamknięte]
Zamknięte . To pytanie jest oparte na opinii . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby można było na nie odpowiedzieć, podając fakty i cytaty, edytując ten post . Zamknięte 4 lata temu . Popraw to pytanie Używamy ASP.net MVC. Który z nich jest najlepszym frameworkiem …

7
Ninject + MVC3 = InvalidOperationException: Sekwencja nie zawiera żadnych elementów
Stworzyłem nowy projekt MVC3, uderzyłem F5, zobaczyłem przykładową stronę. Następnie użyłem NuGet, aby uzyskać rozszerzenie Ninject.MVC . Zmodyfikowałem plik global.asax zgodnie z dokumentacją Ninject, How To Setup an MVC3 Application : public class MvcApplication : NinjectHttpApplication { public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters) { filters.Add(new HandleErrorAttribute()); } public static void RegisterRoutes(RouteCollection …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.