Pytania otagowane jako iequalitycomparer


3
Jaka jest rola GetHashCode w IEqualityComparer <T> w .NET?
Próbuję zrozumieć rolę metody GetHashCode interfejsu IEqualityComparer. Poniższy przykład pochodzi z MSDN: using System; using System.Collections.Generic; class Example { static void Main() { try { BoxEqualityComparer boxEqC = new BoxEqualityComparer(); Dictionary&lt;Box, String&gt; boxes = new Dictionary&lt;Box, string&gt;(boxEqC); Box redBox = new Box(4, 3, 4); Box blueBox = new Box(4, 3, …

9
Wyraźnie nie działa z LINQ to Objects
class Program { static void Main(string[] args) { List&lt;Book&gt; books = new List&lt;Book&gt; { new Book { Name="C# in Depth", Authors = new List&lt;Author&gt; { new Author { FirstName = "Jon", LastName="Skeet" }, new Author { FirstName = "Jon", LastName="Skeet" }, } }, new Book { Name="LINQ in Action", Authors …

6
Jak używać IEqualityComparer
W mojej bazie danych mam kilka dzwonków o tym samym numerze. Chcę je wszystkie zdobyć bez powielania. Stworzyłem klasę porównawczą, aby wykonać tę pracę, ale wykonanie funkcji powoduje duże opóźnienie funkcji bez wyraźnego, od 0,6 s do 3,2 s! Czy robię to dobrze, czy muszę użyć innej metody? reg.AddRange( (from …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.