Pytania otagowane jako function

Funkcja (zwana także procedurą, metodą, podprogramem lub procedurą) jest częścią kodu przeznaczoną do wykonania pojedynczego, określonego zadania. Użyj tego znacznika do pytań, które dotyczą w szczególności tworzenia lub wywoływania funkcji. Aby uzyskać pomoc w implementacji funkcji do wykonania zadania, użyj zamiast tego [algorytm] lub znacznik specyficzny dla zadania.


10
Jak mogę wyświetlić kod źródłowy funkcji?
Chcę spojrzeć na kod źródłowy funkcji, aby zobaczyć, jak ona działa. Wiem, że mogę wydrukować funkcję, wpisując jej nazwę w wierszu polecenia: > t function (x) UseMethod("t") <bytecode: 0x2332948> <environment: namespace:base> Co w tym przypadku UseMethod("t")oznacza? Jak znaleźć kod źródłowy, z którego faktycznie korzysta, na przykład t(1:10):? Czy jest jakaś …
550 r  function  r-faq 


12
Zdefiniuj zmienną globalną w funkcji JavaScript
Czy można zdefiniować zmienną globalną w funkcji JavaScript? Chcę użyć trailimagezmiennej (zadeklarowanej w makeObjfunkcji) w innych funkcjach. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head id="Head1" runat="server"> <title></title> <script type="text/javascript"> var offsetfrommouse = [10, -20]; var displayduration = 0; var obj_selected = 0; function makeObj(address) { **var trailimage = [address, 50, 50];** document.write('<img id="trailimageid" src="' …

12
Co to jest funkcja „statyczna” w C?
Pytanie dotyczyło zwykłego do funkcje, a nie c ++ static metody, jak wyjaśniono w komentarzach. Rozumiem, czym jest staticzmienna, ale czym jest staticfunkcja? I dlaczego jest tak, że jeśli zadeklaruję funkcję, powiedzmy void print_matrix, powiedzmy a.c(BEZ a.h) i dołączę "a.c"- rozumiem "print_matrix@@....) already defined in a.obj", ALE jeśli zadeklaruję ją …

15
Wywołaj funkcję z innego pliku w Pythonie
Set_up: Mam plik .py dla każdej funkcji, której muszę używać w programie. W tym programie muszę wywołać funkcję z plików zewnętrznych. Próbowałem: from file.py import function(a,b) Ale dostaję błąd: ImportError: Brak modułu o nazwie „file.py”; plik nie jest pakietem Jak rozwiązać ten problem?
496 python  file  function  import 


18
Jak zwrócić wartość ciągu z funkcji Bash
Chciałbym zwrócić ciąg z funkcji Bash. Napiszę przykład w języku Java, aby pokazać, co chciałbym zrobić: public String getSomeString() { return "tadaa"; } String variable = getSomeString(); Poniższy przykład działa w trybie bash, ale czy jest na to lepszy sposób? function getSomeString { echo "tadaa" } VARIABLE=$(getSomeString)
12
Jak mogę uzyskać kod źródłowy funkcji Python?
Załóżmy, że mam funkcję Python, jak zdefiniowano poniżej: def foo(arg1,arg2): #do something with args a = arg1 + arg2 return a Mogę uzyskać nazwę funkcji za pomocą foo.func_name . Jak mogę programowo uzyskać kod źródłowy, jak napisałem powyżej?
406 python  function 

11
Prześlij formularz po naciśnięciu Enter za pomocą AngularJS
W tym konkretnym przypadku, jakie opcje muszę wprowadzić, aby te wejścia wywoływały funkcję po naciśnięciu klawisza Enter? // HTML view // <form> <input type="text" ng-model="name" <!-- Press ENTER and call myFunc --> /> <br /> <input type="text" ng-model="email" <!-- Press ENTER and call myFunc --> /> </form> // Controller // …Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.