Pytania otagowane jako csr

2
Jak podpisujesz wniosek o podpisanie certyfikatu w swoim urzędzie certyfikacji?
Podczas wyszukiwania znalazłem kilka sposobów podpisywania żądania podpisania certyfikatu SSL: Za pomocą x509modułu: openssl x509 -req -days 360 -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out server.crt Za pomocą camodułu: openssl ca -cert ca.crt -keyfile ca.key -in server.csr -out server.crt Uwaga: Nie jestem pewien, czy użyję odpowiednich parametrów do tego. …
197 ssl  openssl  csr  ca 

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.