Pytania otagowane jako checkin

4
Skrypty wiersza polecenia TFS w celu uzyskania najnowszej wersji, wypisania i zaewidencjonowania, programowo
Używam WinXP, VS 2008 i Team Explorer do łączenia się z Team Foundation Server. Muszę skryptować (np. Skrypt pliku BAT): Pobierz najnowszą wersję folderu w projekcie zespołowym. Wyewidencjonuj pliki folderu w projekcie zespołowym. Wpisz pliki folderu w projekcie zespołowym. Mój TFSProject jest $/Arquitectura/Main/odwzorowany na ścieżkęC:\TFS\Arquitectura Czy ktoś ma jakiś przykładowy …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.